Úvod > Etický Kodex Compliance
 

Authorize the processing of personal data
Edit email address
Invalid email
Email Sent
Authorize the processing of personal data

Etický Kodex Compliance

Vysoké etické standardy společnosti Chiesi

Pro zaměstnance společnosti Chiesi je samozřejmé dodržovat platné zákony a předpisy České republiky a v plné míře respektovat etická pravidla jednání v obchodním styku. Uplatnění vysokých etických standardů je zaručené implementovanými a pravidleně auditovanými vnitřními procesy Chiesi Group, které jsou součástí interních předpisů české pobočky. Základním dokumentem naší společnosti v oblasti etiky a compliance je Etický kodex koncernu Chiesi Farmaceutici S.p.A., schválený nejvyšším vedením firmy v roce 2015. Tento soubor pravidel garantuje, že naši manažeři, zaměstnanci a třetí strany jednající naším jménem vždy postupují v souladu s etickými zásadami.

Etický kodex Chiesi Group
Protikorupční pravidla

Společnost Chiesi spolupracuje na projektu "Transparentní spolupráce" Asociace inovativního farmaceutického průmyslu, který odráží současné světové nároky na etiku spolupráce mezi farmaceutickými firmami a odborníky ve zdravotnictví.

Více se o projektu dozvíte na stránkách www.transparentnispoluprace.cz