Úvod > Protikorupční politika, Etický kodex a transparentnost
 

Authorize the processing of personal data
Edit email address
Invalid email
E-mail odeslán
Authorize the processing of personal data

Protikorupční politika, Etický kodex a transparentnost

Kodex chování vyjadřuje závazek skupiny působit nejen v souladu s platnými zákony a jinými právními předpisy, ale také s určitými zásadami a pravidly chování etického charakteru.

 

Kodex chování vyjadřuje závazek skupiny působit nejen v souladu s platnými zákony a jinými právními předpisy, ale také s určitými zásadami a pravidly chování etického charakteru.

Uplatňování následujících principů je zaručeno existencí postupů v rámci skupiny zaměřených na zajištění toho, aby její zaměstnanci, interní orgány a třetí strany jednající jejím jménem fungovaly efektivně v souladu s etickými zásadami.

Tuto verzi kodexu schválilo představenstvo společnosti Chiesi Farmaceutici SpA v roce 2021. Toto představuje oficiální dokument skupiny a jako takový je závazný pro všechny orgány, zaměstnance, konzultanty, spolupracovníky, agenty a obecněji úrovni všech třetích stran jednajících jménem skupiny.

S cílem dodržet vysoké právní a morální standardy skupiny přijala společnost Chiesi v roce 2015 i protikorupční politiku (Anti-Bribery). Účelem této politiky je poskytnout každému, kdo jedná jménem společnosti Chiesi nebo v jejím zájmu, řadu obecných zásad o tom, jak rozpoznat a řešit situace spojené s korupcí a jak dodržovat příslušné předpisy.
 
 
 

EFPIA

V rámci Evropské federace farmaceutického průmyslu a asociací (EFPIA) je společnost Chiesi součástí projektu "Transparentní spolupráce" Asociace inovativního farmaceutického průmyslu, který odráží současné světové nároky na etiku spolupráce mezi farmaceutickými firmami a odborníky ve zdravotnictví.

Více se o projektu dozvíte na stránkách www.transparentnispoluprace.cz

 

Údaje oznámené za období od 1.ledna 2023 do 31.prosince 2023 

Údaje oznámené za období od 1.ledna 2021 do 31.prosince 2022

Údaje oznámené za období od 1.ledna 2021 do 31.prosince 2021

Údaje oznámené za období od 1.ledna 2020 do 31.prosince 2020

 

Spolupráce s pacientskými organizacemi

Podpora poskytnuta společností Chiesi CZ pacientským organizacím v roce 2023