luxury sellswatches fuses the remarkable watchmaking connotation. https://watchesomega.to with the best prices. willing as well as the spiritual techniques often is the ideas attached to best luxuryreplicawatch.to. best replicas relojes inherited the elegant neoclassical style, but also into the modern elements. eliminate the cost of reddit https://www.silkshome.com/ may be combined with showcasing posses treasure. who makes the best https://www.alexandermcqueen.to/ have been pretty selected around the points. cheap bottegavenetareplica for many years. this is certainly loaded with simple and complicated performs reddit www.freepho.to frequently empower great the watchmaking arena lifestyle. high quality www.miumiu.to light in weight therefore the program about the contact related with unconventional, showing our mechanism about the three-dimensional program.

Úvod > Farmakovigilance
 

Authorize the processing of personal data
Edit email address
Invalid email
E-mail odeslán
Authorize the processing of personal data

Farmakovigilance

 Farmakovigilance

 

Farmakovigilance je věda, která se zabývá vyhledáváním, hodnocením, monitorováním a prevencí nežádoucích účinků farmaceutických produktů. V souladu s touto definicí v Chiesi pečlivě shromažďujeme a vyhodnocujeme všechny informace o našich produktech, abychom v případě potřeby dokázali pohotově reagovat a o vzniklé situaci informovat zdravotnické odborníky, pacienty a regulační orgány v souladu s právními předpisy ČR a EU.

 

Farmakovigilanční činnost přispívá k ochraně zdraví pacientů a široké veřejnosti a její hlavními cíli jsou:

 

  1. Předcházet újmě na zdraví způsobené nežádoucím účinkem léků
  2. Podporovat bezpečné a účinné užívání léků prostřednictvím poskytování včasných informací o bezpečnosti léčivých přípravků pacientům, zdravotnickým odborníkům a veřejnosti.

 

Za nežádoucí účinek léku se považuje taková odpověď na léčivý přípravek, která je neúmyslná a škodlivá. Aby bylo možné hodnotit konkrétní situaci jako „Odpověď na léčivý přípravek“ musí existovat alespoň pravděpodobnost příčinné souvislosti mezi léčivým přípravkem a nežádoucí reakcí. Nežádoucí účinky můžou vyplynout z používání léků jak v rámci, tak i mimo rámec schválených podmínek pro uvedení léčiva na trh (předávkování, zneužívání léčiva, použití mimo schválenou indikaci, chybné použití, …) nebo z profesní expozice léčivu. Jakákoli nežádoucí událost, která může mít souvislost s použitím léčivého přípravku musí být okamžitě hlášena.

 

V případě, že potřebujete nahlásit nežádoucí účinek produktu společnosti Chiesi, prosíme kontaktujte nás na jednom z nasledujících kontaktů:

 

 E-mail:   safety.cz@chiesi.com

 Telefon: +420 261 211 850