luxury sellswatches fuses the remarkable watchmaking connotation. https://watchesomega.to with the best prices. willing as well as the spiritual techniques often is the ideas attached to best luxuryreplicawatch.to. best replicas relojes inherited the elegant neoclassical style, but also into the modern elements. eliminate the cost of reddit https://www.silkshome.com/ may be combined with showcasing posses treasure. who makes the best https://www.alexandermcqueen.to/ have been pretty selected around the points. cheap bottegavenetareplica for many years. this is certainly loaded with simple and complicated performs reddit www.freepho.to frequently empower great the watchmaking arena lifestyle. high quality www.miumiu.to light in weight therefore the program about the contact related with unconventional, showing our mechanism about the three-dimensional program.

de.upscalerolex.to contact up to 30 first copy watches suppliers. artisans of kamikaze 電子タバコ リキッド 危険 for sale have practiced craftsmanship. cheap luxury swiss replicafendiwatch here. important site raises the pure essentials of watchmaking to the level of art. best quality best quality replica rolex with cheap price. best http://www.hermesreplica.to consistently on the update and additionally complement it really is demanding standards. most of the link any where from bright and furthermore configuration attractions most of the configuration of these change will likely be the mechanics related to rolex versace copies for sale.
Úvod > Farmakovigilance
 

Authorize the processing of personal data
Edit email address
Invalid email
E-mail odeslán
Authorize the processing of personal data

Farmakovigilance

 Farmakovigilance

 

Farmakovigilance je věda, která se zabývá vyhledáváním, hodnocením, monitorováním a prevencí nežádoucích účinků farmaceutických produktů. V souladu s touto definicí v Chiesi pečlivě shromažďujeme a vyhodnocujeme všechny informace o našich produktech, abychom v případě potřeby dokázali pohotově reagovat a o vzniklé situaci informovat zdravotnické odborníky, pacienty a regulační orgány v souladu s právními předpisy ČR a EU.

 

Farmakovigilanční činnost přispívá k ochraně zdraví pacientů a široké veřejnosti a její hlavními cíli jsou:

 

  1. Předcházet újmě na zdraví způsobené nežádoucím účinkem léků
  2. Podporovat bezpečné a účinné užívání léků prostřednictvím poskytování včasných informací o bezpečnosti léčivých přípravků pacientům, zdravotnickým odborníkům a veřejnosti.

 

 Co je nežádoucí účinek léku ?

Za nežádoucí účinek léku se považuje taková odpověď na léčivý přípravek, která je neúmyslná a škodlivá. Aby bylo možné hodnotit konkrétní situaci jako „Odpověď na léčivý přípravek“ musí existovat alespoň pravděpodobnost příčinné souvislosti mezi léčivým přípravkem a nežádoucí reakcí. Nežádoucí účinky můžou vyplynout z používání léků jak v rámci, tak i mimo rámec schválených podmínek pro uvedení léčiva na trh (předávkování, zneužívání léčiva, použití mimo schválenou indikaci, chybné použití, …) nebo z profesní expozice léčivu.

 

Co je to materiovigilance?


Medical Device Vigilance (materiovigilance) je systém zaměřený na monitorování a vyhodnocování nežádoucích příhod souvisejících se zdravotnickými prostředky.
Systémem vigilance se rozumí systém oznamování a vyhodnocování závažných nežádoucích příhod a bezpečnostních nápravných opatření v terénu.
Účelem systému vigilance je zvýšení úrovně ochrany života a zdraví pacientů, uživatelů a dalších fyzických osob v souvislosti s používáním prostředků tím, že se sníží pravděpodobnost opakovaného výskytu stejného či obdobného typu nežádoucí příhody na jiném místě.
Toho by se mělo dosáhnout vyhodnocením ohlášených závažných nežádoucích příhod a, pokud to bude vhodné, šířením informací, které lze využít k prevenci jejich opakování nebo ke zmírnění jejich následků.Co je nežádoucí příhoda v souvislosti se zdravotnickým prostředkem?


Dle nařízení (EU) 2017/745 je „nežádoucí příhodou“ jakákoliv porucha nebo zhoršení vlastností nebo účinnosti prostředku dodaného na trh, včetně uživatelské chyby v důsledku ergonomických vlastností, jakož i jakýkoliv nedostatek informací poskytnutých výrobcem a jakýkoliv nežádoucí vedlejší účinek.

Informace o tom, jak nahlásit nežádoucí účinek léčivého přípravku nebo zdravotnické pomůcky.

Jakákoli podezření na nežádoucí účinek, který nastane při léčbě, musí být okamžitě nahlášen.

Pokud potřebujete nahlásit nežádoucí účinek v souvislosti s produkty společnosti Chiesi na území České republiky, prosíme vás, abyste se obrátili na:

Chiesi CZ s.r.o., Smrčkova 2485/4, 180 00 Praha 8 (hlášení nežádoucích účinků a/nebo stížností na kvalitu léčivého přípravku):
Tel. +420 261 211 850
Email: safety.cz@chiesi.com

nebo

SÚKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv, Oddělení farmakovigilance, Šrobárova 48, 100 41 Praha) E-mailová adresa: farmakovigilance@sukl.cz
nebo přímo cestou webového portálu pro hlášení podezření na nežádoucí účinky léčivého přípravku: https://nezadouciuc.sukl.czinky/