Úvod > Farmakovigilance
 

Authorize the processing of personal data
Edit email address
Invalid email
E-mail odeslán
Authorize the processing of personal data

Farmakovigilance

 Farmakovigilance

 

Farmakovigilance je věda, která se zabývá vyhledáváním, hodnocením, monitorováním a prevencí nežádoucích účinků farmaceutických produktů. V souladu s touto definicí v Chiesi pečlivě shromažďujeme a vyhodnocujeme všechny informace o našich produktech, abychom v případě potřeby dokázali pohotově reagovat a o vzniklé situaci informovat zdravotnické odborníky, pacienty a regulační orgány v souladu s právními předpisy ČR a EU.

 

Farmakovigilanční činnost přispívá k ochraně zdraví pacientů a široké veřejnosti a její hlavními cíli jsou:

 

  1. Předcházet újmě na zdraví způsobené nežádoucím účinkem léků
  2. Podporovat bezpečné a účinné užívání léků prostřednictvím poskytování včasných informací o bezpečnosti léčivých přípravků pacientům, zdravotnickým odborníkům a veřejnosti.

 

Za nežádoucí účinek léku se považuje taková odpověď na léčivý přípravek, která je neúmyslná a škodlivá. Aby bylo možné hodnotit konkrétní situaci jako „Odpověď na léčivý přípravek“ musí existovat alespoň pravděpodobnost příčinné souvislosti mezi léčivým přípravkem a nežádoucí reakcí. Nežádoucí účinky můžou vyplynout z používání léků jak v rámci, tak i mimo rámec schválených podmínek pro uvedení léčiva na trh (předávkování, zneužívání léčiva, použití mimo schválenou indikaci, chybné použití, …) nebo z profesní expozice léčivu. Jakákoli nežádoucí událost, která může mít souvislost s použitím léčivého přípravku musí být okamžitě hlášena.

 

V případě, že potřebujete nahlásit nežádoucí účinek produktu společnosti Chiesi, prosíme kontaktujte nás na jednom z nasledujících kontaktů:

 

 E-mail:   safety.cz@chiesi.com

 Telefon: +420 730 511 143