Úvod > Právní prohlášení
 

Authorize the processing of personal data
Edit email address
Invalid email
E-mail odeslán
Authorize the processing of personal data

Právní prohlášení

Tato webová stránka byla vytvořena jako služba společnosti Chiesi CZ s.r.o . Přes veškeré úsilí nemusejí být informace na této stránce vždy aktuální. Obsahem nebo úmyslem této webové stránky není poskytovat rady nebo doporučení. Tato webová stránka neslouží jako základ pro jakékoliv rozhodování ohledně výběru léků nebo léčby. Je důležité, abyste se spoléhali pouze na rady lékařů, kteří Vám poradí nejlepší postup pro vaši konkrétní situaci. Společnost Chiesi CZ s.r.o. nenese žádnou zodpovědnost za přesnost nebo úplnost nebo použití informací obsažených na této webové stránce, resp. za jejich aktualizaci. Společnost Chiesi CZ s.r.o. nepřebírá odpovědnost za informace na webových stránkách třetích stran, které jsou mimo její kontrolu.

 

Prostřednictvím této webové stránky je možné se spojit s jinými webovými stránkami na internetu, včetně webových stránek poboček společnosti Chiesi v jiných zemích, což nutně neznamená, že společnost Chiesi CZ s.r.o. tyto stránky podporuje, schvaluje jejich obsah, nebo jakýmkoli jiným způsobem jejich prosazuje. Společnost Chiesi CZ s.r.o. nepřebírá odpovědnost za informace na webových stránkách třetích stran, které jsou mimo její kontrolu. I když je maximální snahou společnosti Chiesi CZ s.r.o. poskytovat spojení pouze na webové stránky třetích stran, které splňují požadavky všech platných zákonů a ostatních právních předpisů, jakož i interní normy společnosti Chiesi CZ s.r.o., je třeba si uvědomit, že obsah těchto webových stránek třetích stran je tvořen a podléhá změnám bez možnosti ovlivnění společností Chiesi CZ s.r.o. Proto společnost Chiesi CZ s.r.o. nemůže převzít odpovědnost za žádné informace nebo stanoviska obsažené na webových stránkách třetích stran. Návštěvníci této stránky automaticky akceptují, že tak učinili na vlastní riziko.