Úvod > Neonatologie
 

Authorize the processing of personal data
Edit email address
Invalid email
E-mail odeslán
Authorize the processing of personal data

 Pomáháme předčasně narozeným dětem

 

Mezi 37. a 42. týdnem těhotenství je plod dostatečně vyvinut k životu mimo dělohu, a právě v tomto období standardně probíhá porod. V některých případech se však dítě může narodit i před 37. týdnem těhotenství a v tom případě se označuje za předčasně narozené a úroveň vývoje jeho orgánů je závislá na gestačním věku novorozence. Současná úroveň pokroku v neonatologii ale umožňuje i předčasně narozeným dětem dostat šanci na zdravý život. Náročnější začátek jejich života je výzvou, jak pro předčasně narozené děti, tak pro zdravotnický personál, který o ně pečuje. Přežití těchto dětí často závisí na stupni zralosti a funkčnosti plic, které nemusí být schopny zajistit svou respirační funkci. Chiesi se po mnoho let zaměřuje na pomoc těmto nejmenším pacientům a v oblasti neonatologie pracuje společně se zdravotníky na zlepšení úrovně péče o předčasně narozené děti.

 

 Syndrom dechové tísně (RDS)

Syndrom dechové tísně novorozenců je poměrně častou komplikací u předčasně narozených dětí a je jednou z nejčastějších příčin jejich úmrtí. Z klinického pohledu nemá tento syndrom pouze jednu specifickou příčinu, ale jedná se o komplexní poruchu způsobenou celkovou nezralostí respiračního systému. Následkem této nezralosti se v plicích neprodukuje dostatečné množství tzv. surfaktantu, který snižuje povrchové napětí plicních sklípků (alveolů) a umožňuje expanzi plic při nádechu a zabraňuje jejich kolapsu (atelektázi) při výdechu. Nedostatek surfaktantu snižuje poddajnost plic, což zatěžuje dýchací svaly a vede ke snížení dechového objemu. Zvýšená dechová námaha si žádá vyšší přísun kyslíku, který ale nelze dostatečně zajistit a novorozenec se dostává do bludného kruhu kdy snížené množství kyslíku v krvi vede k ještě větší únavě dechových svalů, a to opět vede k snížení koncentrace kyslíku v krvi. Podání exogenního surfaktantu předčasně narozenému dítěti s RDS pomáhá doplnit chybějící endogenní surfaktant a zmírnit symptomy a tím překonat období, kdy novorozenec neprodukuje dostatečné množství surfaktantu.

 

 Primární apnoe nedonošených novorozenců

Apnoe, neboli stav přerušené dechové aktivity, je závažná porucha vyskytující se u novorozenců, která může být projevem různých patologických stavů. Nejčastěji se tento stav vyskytuje u předčasně narozených dětí, a to mezi 2. a 7. dnem života. U těchto dětí je apnoe odrazem nestability dechového rytmu a celkové nezralosti centrální nervové soustavy. Incidence apnoe u nedonošených dětí inverzně koreluje s gestačním stářím a porodní hmotností – je tedy tím častější, čím je dítě nezralejší. Méně závažné případy lze řešit poskytnutím neinvazivní ventilační podpory. Tato podpora však není vždy dostačující a v těchto situacích je dalším krokem farmakologická léčba prostřednictvím preparátu obsahujícího kofein.