Úvod > Respirační onemocnění
 

Authorize the processing of personal data
Edit email address
Invalid email
E-mail odeslán
Authorize the processing of personal data

Respirační onemocnění

 

Společnost Chiesi se plně zasazuje o zlepšení kvality života lidí trpících respiračními chorobami včetně astmatu a CHOPN (chronická obstrukční plicní nemoc). Astma a CHOPN jsou charakteristické sníženým průtokem dýchacích cest, ale mají jiný patofyziologický základ. Podle odhadů Světové zdravotnické organizace (WHO) na celém světě trpí astmatem 339 milionů lidí, zatímco 64 milionů lidí trpí nemocí CHOPN (WHO 2004), což podle prognóz bude třetí hlavní příčina úmrtnosti do roku 2030. Pokud nebudou přijata opatření zaměřená na snížení rizikových faktorů, jako je cigaretový kouř, odhaduje se, že počet úmrtí souvisejících s CHOPN vzroste v příštích 10 letech o 30 %. Ve snaze neustále zlepšovat péči o pacienta vyvíjí společnost Chiesi nová terapeutická řešení, která umožňují vytvoření sprejových roztoků (pMDI, tlakový inhalátor s odměřenou dávkou) pro inhalaci schopnou tvořit extra jemné částice. Zároveň společnost Chiesi patentovala a uvedla na trh inhalátor na bázi suchého prášku pro inhalaci (DPI, inhalátor na suchý prášek), NEXThaler, který je rovněž schopen uvolňovat extra jemné částice.

 

 Astma

 

Astma je chronické zánětlivé onemocnění charakterizované opakujícími se respiračními příznaky, jako je dušnost, kašel, sípání a napětí na hrudi. Za normálních podmínek se vzduch volně pohybuje v dýchacích cestách. Pokud jsou astmatické stavy pacientů nekontrolovatelné, jsou dýchací cesty náchylnější k zánětu a dochází k astmatickému záchvatu. V důsledku toho dochází ke změnám, jako je bronchokonstrikce, zahuštění hlenu na sliznici a ucpání malých dýchacích cest, což ztěžuje dýchání. Tyto klinické projevy jsou však reverzibilní, i když se v průběhu času nebo mezi pacienty liší. Obecně platí, že astmatický stav má tendenci se zhoršovat v noci nebo v časných ranních hodinách. Ačkoli není možné se zotavit z astmatu, je možné dosáhnout optimální kontroly nemoci a zajistit tak, aby si pacienti udrželi odpovídající kvalitu života. Co ale způsobuje astma? Astmatický záchvat je vyvolán, pokud je citlivá osoba vystavena dráždivým látkám. Predispoziční faktory jsou zejména genetické, přítomnost alergií, ženské pohlaví, obezita a etnický původ. Současně mohou faktory, jakými jsou alergeny, nevyhovující pracovní prostředí, tabákový kouř, znečištění životního prostředí a infekce dýchacích cest, vyvolat astmatický záchvat. Astma se vyskytuje častěji u dětí a dospívajících, i když v posledních letech u dospělých a starších osob dochází také k nárůstu.

 

 

 Chronická obstrukční plicní nemoc

 

CHOPN je respirační onemocnění charakterizované přetrvávající bronchiální obstrukcí (nevratné), spojené se zvýšenou chronickou zánětlivou odpovědí dýchacích cest na škodlivé částice nebo plyny. Klasickými příznaky spojenými s CHOPN jsou dušnost, chronický kašel a expektorace. V některých případech může dojít k akutnímu zhoršení výše uvedených příznaků, což vyvolá exacerbaci CHOPN. U pacientů s CHOPN funguje bronchiální obstrukce s dvojitým mechanismem: na jedné straně může dojít k zánětu malých dýchacích cest spolu se zesílením stěn dýchacích cest a zvýšeným odporem proudění vzduchu, na druhé straně k progresivní destrukci plicního parenchymu (emfyzém) spojené se ztrátou elasticity plic. Je důležité zdůraznit, že oba mechanismy mohou koexistovat, což vede k celkovému snížení průtoku vzduchu v plicích. Jaké jsou hlavní rizikové faktory spojené s CHOPN? Za prvé, existují genetické rizikové faktory, které mohou predisponovat některé pacienty k rozvoji nemoci. Nejdůležitějším rizikovým faktorem je cigaretový kouř a také vystavení znečišťujícím látkám v domácnosti nebo znečištění životního prostředí. Sekundárními faktory jsou věk, pohlaví, socioekonomický stav, respirační infekce, astma nebo chronická bronchitida. Obecně jsou pacienti s CHOPN náchylnější k rozvoji kardiovaskulárních chorob, osteoporózy, cukrovky a rakoviny plic, což opět zvyšuje pravděpodobnost hospitalizace a riziko úmrtí. Na rozdíl od astmatu je CHOPN onemocnění s pozdním nástupem, které je častější u dospělých a starších, protože jeho vývoj zahrnuje pomalou a progresivní expozici rizikovým faktorům. 

 

en iyi casino siteleri
deneme bonusu veren siteler
casibom
Z-Library single login