Úvod > Veřejně přístupná odborná informační služba
 

Authorize the processing of personal data
Edit email address
Invalid email
E-mail odeslán
Authorize the processing of personal data

 Veřejně přístupná odborná informační služba

 

Veřejně přístupná odborná informační služba (VPOIS) zpřístupňuje veřejnosti informace o léčivých přípravcích, u kterých je držitelem rozhodnutí o registraci v České republice společnost Chiesi. Povinnost zřídit a provozovat VPOIS vyplývá ze zákona 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů. Odborníkům ve zdravotnictví jsou určeny informace ze souhrnu informací o přípravku (SPC) a laické veřejnosti informace z příbalové informace (PIL). Aktuální dokumenty včetně dostupnosti léčivých přípravků na trhu naleznete na stránkách SÚKL. Vezměte, prosím na vědomí, že nejsme oprávněni poskytovat doporučení a rady pro pacienty. Pokud je Váš dotaz neodkladné zdravotní povahy, prosím, kontaktujte svého lékaře či nepřetržitou lékařskou službu. Pro více informací kontaktujte naši kancelář.