SpeakUp&BeHeard!

váš názor je pro Chiesi důležitý.

Ve společnosti Chiesi bereme velmi vážně naši odpovědnost ve vztahu k transparentnosti a dodržování předpisů. Pro více informací klikněte ZDE.

Abyste nám pomohli odhalit a řešit jakékoli možné porušení kodexu chování Chiesi, porušení zákonů nebo předpisů nebo nesprávné jednání, které by mohlo ohrozit podnikání nebo pověst společnosti Chiesi nebo způsobit škodu třetím stranám, vítáme a podporujeme hlášení takových záležitostí.

Zaměstnanci i lidé, kteří nepracují pro společnost Chiesi, mohou hlásit své obavy prostřednictvím platformy Chiesi „SpeakUp&BeHeard“.

Pokud byste raději k nahlášení problému využili horkou linku Chiesi „SpeakUp&BeHeard“ klikněte zde a zavolejte nám na jedno z uvedených čísel.

Pokud jste zaměstnanec, využijte nejprve stávající interní kanály pro podávání zpráv (např. HR a/nebo Legal&Compliance v souladu s platnými národními pravidly a postupy) a informujte svého přímého nadřízeného o svém problému. V případě, že se necítíte dobře sdělovat své obavy pomocí běžných interních možností pro sdělování informací, můžete využít platformu Chiesi „SpeakUp&BeHeard“ nebo horkou linku.

Prostřednictvím „SpeakUp&BeHeard“ je možné nahlásit jakékoli podezření na porušení kodexu chování Chiesi nebo porušení zákonů a předpisů, které má vliv na Diversity&Inclusion; Health&Safety; interakce se zdravotnickými pracovníky a/nebo pacienty; lidské zdroje; životní prostředí; podplácení; ochranu dat; dobré životní podmínky zvířat a antimonopolní zákony.

Záleží nám na vašem soukromí! Nástroje pro podávání zpráv „SpeakUp&BeHeard“ jsou strukturovány tak, aby zajistily nejvyšší úroveň ochrany a důvěrnosti v souladu s platnými zákony na ochranu údajů (prosím, zkontrolujte oznámení společnosti Chiesi o ochraně osobních údajů ZDE).

Poskytujeme záruku, že oznamovatelé podnětu budou vždy chráněni: zavázali jsme se chránit všechny oznamovatele před jakoukoli formou diskriminace a/nebo odvety v souvislosti s jakýmkoliv oznámením učiněným v dobré víře.

Jakákoli zpráva předložená prostřednictvím „SpeakUp&BeHeard“ bude náležitě zvážena a bude podrobena řádnému posouzení.

Poznámka: pokud se vaše hlášení týká nežádoucích účinků/reakcí na léky, prosím klikněte ZDE

Pin Icon