SpeakUp&BeHeard!

váš názor je pro Chiesi důležitý.

V Chiesi bereme svou odpovědnost týkající se transparentnosti a dodržování předpisů velmi vážně.

Snažíme se odhalit a vyřešit veškerá porušení našeho Chie Etického kodexu, zákona, předpisů nebo jakékoli další chování, které by mohlo ohrozit či poškodit společnost Chiesi nebo třetí strany. Proto vítáme a podporujeme, když dojde k nahlášení takového chování.

Službu „SpeakUp&BeHeard“ společnosti Chiesi mohou k nahlášení problému použít jak zaměstnanci společnosti Chiesi, tak i širší veřejnost.

Pokud jste zaměstnancem společnosti Chiesi, využijte nejprve interních způsobů nahlášení (například oddělení lidských zdrojů nebo oddělení compliance v souladu s odpovídajícími právními předpisy a postupy) a informujte o problému svého přímého nadřízeného. V případě, že je vám tento postup nepříjemný, můžete využít službu společnosti Chiesi „SpeakUp&BeHeard“.

Prostřednictvím služby „SpeakUp&BeHeard“ lze nahlásit jakékoli podezření na porušení Etického kodexu společnosti Chiesi nebo porušení zákona či předpisů týkající se mimo jiné diverzity a inkluze, bezpečnosti a ochrany zdraví, interakce se zdravotnickými pracovníky nebo pacienty, lidských zdrojů a práv, životního prostředí, úplatků, ochrany osobních údajů, zdraví a bezpečnosti, dobrých životních podmínek zvířat a antimonopolních pravidel.

Záleží nám na soukromí! Služba „SpeakUp&BeHeard“ a její systémy nahlašování byly navrženy tak, aby zajistily co nejvyšší stupeň ochrany a důvěrnosti v souladu se zákony o ochraně osobních údajů (více informací naleznete zde).

Můžeme vás ujistit, že osoba, jež hlášení podává, je vždy chráněna; zavazujeme se všechny nahlašovatele ochránit před veškerou případnou diskriminací či odplatou, kterou by mohlo nahlášení učiněné v dobré víře vyvolat.

Všem problémům nahlášeným prostřednictvím služby „SpeakUp&BeHeard“ věnujeme náležitou pozornost a řádně je přezkoumáme.

Poznámka: pokud se vaše hlášení týká nežádoucích účinků/reakcí na léky, prosím klikněte ZDE

Pin Icon