Search results

 

Authorize the processing of personal data
Edit email address
Invalid email
Email Sent
Authorize the processing of personal data
You searched for:
Results: 43
1

Nemoci dýchacích cest

Nemoci dýchacích cest Množství závažných onemocnění dýchacího ústrojí neustále narůstá (alergie, astma, chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN), atd.) Vývojové a...
2

Revmatologie

Revmatologie Vazbou piroxikamu na beta-cyklodextrin vznikla nová chemická entita piroxikam-betadex s farmakokinetickými vlastnostmi zcela odlišnými od původní substance. Tzv. host guest technologie, aplikovaná společností Chiesi, vede k...
3

Neonatologie

Neonatologie Chiesi je vzhledem k svému portfoliu jedním z klíčových partnerů v oblasti neonatologie.
4

Intenzivní péče

Intenzivní péče Anesteziologie, intenzivní medicína a algeziologie jsou jednou z klíčových oblastí působení firmy. Pro potřeby této specifické oblasti medicíny bylo sestaveno široké spektrum produktů.
5

Transplantace

V případech, kdy základní orgán selhává a není možné obnovit jeho funkci, transplantace často poskytuje jedinou nadějí na přežití. Dosáhnutý pokrok v medicíně a zlepšení kvality života...
6

Jiné

Jiné Jiné produkty doplňující portfólio.
7

Společnost

Chiesi CZ s.r.o. Chiesi CZ s.r.o. je pobočka ve vlastnictví Chiesi Pharma GmbH Vienna, patřící k italské rodinné farmaceutické společnosti Chiesi Farmaceutici S.p.A., Parma. Nabízíme léčivé...
8

Mapa Stránek

-
9

Naše Společnost

Chiesi CZ s.r.o. Chiesi CZ s.r.o. je pobočka ve vlastnictví Chiesi Pharma GmbH Vienna, patřící k italské rodinné farmaceutické společnosti Chiesi Farmaceutici S.p.A., Parma. Nabízíme léčivé přípravky...
10

Cookie

Ochrana osobních údajů a nakládání s cookies Tyto zásady se vztahují na praktické dodržování práva na soukromí (Zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých...
11

Privacy

Zákon č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov publikovaných v Zbierke zákonov SR. Ak máte otázky týkajúce sa zhromažďovania, spracovania alebo...
12

Produkty

   
13

TÝM

Kontakty     Kancelář: chiesi-cz@chiesi.com Tel. +420 261 221 745Fax +420 261 221 767     Country ManagerMUDr. Libor Počta CSc.     FF & Marketing Manager Mgr. Petr...
14

Kontakty

Chiesi CZ s.r.o.Na Květnici 33140 00 Praha 4, Česká Republika Tel. +420 261 221 745Fax +420 261 221 767E-Mail chiesi-cz@chiesi.comWeb www.chiesi.cz   Pro dotazy týkající se nežádoucích účinků a farmakovigilance E-Mail...
15

Vedení

-
16

GDPR

Informace o zpracování a ochraně osobních údajů   1. Úvod; správce a jeho kontaktní údaje   Společnost Chiesi CZ s.r.o., IČO: 616 79 381, se sídlem: Praha 4 - Nusle, Na Květnici 878/33, PSČ 140 00, zapsaná v...
17

Etický Kodex Compliance

Vysoké etické standardy společnosti Chiesi Pro zaměstnance společnosti Chiesi je samozřejmé dodržovat platné zákony a předpisy České republiky a v plné míře respektovat etická pravidla jednání v obchodním...
18

Terapeutické oblasti

-
19

Search result

-
20

Kontakty

Chiesi CZ s.r.o.Na Květnici 33140 00 Praha 4, Česká Republika Tel. +420 261 221 745Fax +420 261 221 767E-Mail chiesi-cz@chiesi.comWeb www.chiesi.cz   Pro dotazy týkající se nežádoucích účinků a farmakovigilance E-Mail...
21

VPOIS

Veřejně přístupná odborná informační služba (VPOIS) zpřístupňuje veřejnosti informace o léčivých přípravcích, u kterých je držitelem rozhodnutí o registraci v České republice společnost...
22

B Corp

Let’s make the world feel better. Chiesi je prvním globálním farmaceutickým koncernem, který obdržel certifikaci B Corp. Je to ocenění, které firmám uděluje B Lab, celosvětová nezisková organizace s pobočkami ve...
23

Právní prohlášení

Tato webová stránka byla vytvořena jako služba společnosti Chiesi CZ s.r.o . Přes veškeré úsilí nemusejí být informace na této stránce vždy aktuální. Obsahem nebo úmyslem této webové...
24

Historie

Firma Chiesi symbolizuje úspěch od roku 1935 Historické milníky společnosti Chiesi V roce 1935 Giacomo Chiesi založil na základech Pharma Biologica - vlastní výzkumné a výrobní farmaceutické laboratoře ve...
25

Holoclar

Léčba dospělých pacientů se středním až závažným deficitem limbálních kmenových buněk (definovaným jako přítomnost superficiální korneální neovaskularizace v nejméně dvou kvadrantech...
26

Lamzede

Enzymová substituční terapie pro léčbu non-neurologických manifestací u acientů s mírnou až středně závažnu formou alfa-mannosidosy.   SPC - Souhrn údajů o přípravku
27

Combair®

Combair AstmaCombair 100/6 mikrogramů je indikován pro pravidelnou udržovací léčbu astmatu, kde je vhodná kombinace léků (inhalačního kortikosteroidu a β2-mimetika s dlouhodobým účinkem):- u pacientů, kde léčba...
28

Budiair®

Léčba mírného, středně těžkého a těžkého persistujícího bronchiálního astmatu   SPC - Souhrn údajů o přípravku
29

Kengrexal

Kengrexal, souběžně podávaný s kyselinou acetylsalicylovou (ASA), je indikován ke snížení výskytu kardiovaskulárních trombotických příhod u dospělých pacientů s ischemickou chorobou srdeční, kteří...
30

Peyona

Léčba primární apnoe nedonošených novorozenců.   SPC - Souhrn údajů o přípravku
31

Otobacid N

Léčba otitis externa, především zánětu a ekzému zvukovodu, zánětlivých onemocnění boltce bakteriálního původu; pomocný lék při otitis media acuta (zároveň s antibiotiky a nosními kapkami pro...
32

Fentanyl Torrex

FENTANYL TORREX je krátkodobě účinný opioid, který se používá:- k neuroleptické analgezii a anestezii- jako analgetická složka při celkové a místní anestezii- k analgetické léčbě na jednotce...
33

Atimos®

Pro dlouhodobou léčbu perzistujícího středně těžkého až těžkého bronchiálního astmatu u pacientů vyžadujících pravidelnou bronchodilatační léčbu v kombinaci s dlouhodobou protizánětlivou terapií...
34

Gabator

EpilepsieGabapentin je indikován jako přídatná léčba při léčbě parciálních záchvatů se sekundární generalizací nebo bez ní u dospělých a dětí od 6 let věku.Gabapentin je indikován jako...
35

Midazolam Torrex

Premedikace před diagnostickými a terapeutickými výkony v lokální anestézii.Úvod a vedení celkové anestézie. Dlouhodobá sedace u pacientů v intenzivní péči.   SPC - Souhrn údajů o...
36

Curosurf®

Léčba nezralých novorozenců se syndromem dechové tísně (RDS) nebo s rizikem rozvoje RDS.Léčba nezralých novorozenců s jinými známkami nedostatku surfaktantu.   SPC - Souhrn údajů o...
37

Flamexin®

FLAMEXIN je indikován k symptomatické léčbě osteoartrózy, revmatoidní artritidy nebo ankylozující spondylitidy.Vzhledem ke svému bezpečnostnímu profilu není mezi nesteroidními antirevmatiky lékem první...
38

Sufentanil Torrex

Injekce přípravku SUFENTANIL TORREX se používají jako analgetický doplněk ke směsi kyslík/oxid dusný a jako samostatné anestetikum u ventilovaných pacientů. Podání je obzvláště výhodné pro...
39

Envarsus

Profylaxe rejekce transplantátu u dospělých příjemců aloštěpu ledvin nebo jater.Léčba rejekce aloštěpu u dospělých pacientů při rezistenci na léčbu jinými imunosupresivními léčivými...
40

Bramitob®

Léčba chronických plicních infekcí vyvolaných Pseudomonas aeruginosa při cystické fibróze (CF) u pacientů ve věku 6 let a starších.   SPC - Souhrn údajů o přípravku
41

Quinsair

Přípravek Quinsair je indikován k léčbě chronických plicních infekcí způsobených Pseudomonas aeruginosa u dospělých pacientů s cystickou fibrózou.Je nutné přihlížet k oficiálním doporučením...
42

Trimbow

Trimbow je fixní trojkombinace protizánětlivého inhalačního kortikosteroidu beklometason dipropionátu a dvou bronchodilatačních látek - formoterol fumarátu (β-2 sympatomimetikum) a glycopyrronia (antagonista muskarinových...
43

Procysbi

Přípravek PROCYSBI je indikován k léčbě prokázané nefropatické cystinózy. Merkaptamin snižuje akumulaci cystinu v některých buňkách (např. v leukocytech, svalových a jaterních buňkách) u pacientů s...