Úvod > Etický kodex
 

Authorize the processing of personal data
Edit email address
Invalid email
Email Sent
Authorize the processing of personal data

 Vysoké etické standardy společnosti Chiesi

 

Pro zaměstnance společnosti Chiesi je samozřejmé dodržovat platné zákony a předpisy České republiky a v plné míře respektovat etická pravidla jednání v obchodním styku. Uplatnění vysokých etických standardů je zaručené implementovanými a pravidleně auditovanými vnitřními procesy Chiesi Group, které jsou součástí interních předpisů české pobočky. Základním dokumentem naší společnosti v oblasti etiky a compliance je Etický kodex koncernu Chiesi Farmaceutici S.p.A., schválený nejvyšším vedením firmy v roce 2015. Tento soubor pravidel garantuje, že naši manažeři, zaměstnanci a třetí strany jednající naším jménem vždy postupují v souladu s etickými zásadami.