Úvod > Neonatologie
 

Authorize the processing of personal data
Edit email address
Invalid email
Email Sent
Authorize the processing of personal data

 Pomáháme předčasně narozeným dětem

 

Mezi 37. a 42. týdnem těhotenství je plod dostatečně vyvinut k životu mimo dělohu, a právě v tomto období standardně probíhá porod. V některých případech se však dítě může narodit i před 37. týdnem těhotenství a v tom případě se označuje za předčasně narozené a úroveň vývoje jeho orgánů je závislá na gestačním věku novorozence. Současná úroveň pokroku v neonatologii, ale umožňuje i předčasně narozeným dětem dostat šanci na zdravý život. Náročnější začátek jejich života je výzvou jak pro předčasně narozené děti, tak pro zdravotnický personál, který jim poskytuje starostlivost. Přežití těchto dětí často závisí na stupni zralosti a funkčnosti plic, které nemusí být schopny zajistit svou respirační funkci. Chiesi se po mnoho let zaměřuje na pomoc těmto nejmenším pacientům a v oblasti neonatologie pracuje společně se zdravotníky na zlepšení úrovně starostlivosti pro předčasně narozené děti.

 

 Syndrom dechové tísně (RDS)

Syndrom dechové tísně novorozenců je poměrně častou komplikací u předčasně narozených dětí a je jednou z nejčastějších příčin jejich úmrtí. Z klinického pohledu nemá tento syndrom pouze jednu specifickou příčinu, ale jedná se o komplexní poruchu způsobenou celkovou nezralostí respiračního systému. Následkem této nezralosti se v plicích neprodukuje dostatečné množství tzv. surfaktantu, který snižuje povrchové napětí plicních sklípků (alveolů) a umožňuje expanzi plic při nádechu a zabraňuje jejich kolapsu (atelektázi) při výdechu. Nedostatek surfaktantu snižuje poddajnost plic, co zatěžuje dýchací svaly a vede ke snížení dechového objemu. Zvýšená dechová námaha si žádá vyšší přísun kyslíku, který ale nelze dostatečně zajistit a novorozenec se dostává do bludného kruhu kdy snížené množství kyslíku v krvi vede k ještě větší únavě dechových svalů, a to opět vede k snížení koncentrace kyslíku v krvi. Podání exogenního surfaktantu předčasně narozenému dítěti s RDS pomáhá doplnit chybějící endogenní surfaktant a zmírnit symptomy a tím překonat období kdy novorozenec neprodukuje dostatečné množství surfaktantu.

 

Curosurf® Curosurf®

 

 Primární apnoe nedonošených novorozenců

Apnoe, neboli stav přerušené dechové aktivity, je závažná porucha vyskytující se u novorozenců, která může být projevem různých patologických stavů. Nejčastěji se tento stav vyskytuje u předčasně narozených dětí, a to mezi 2. a 7. dnem života. U těchto dětí je apnoe odrazem nestability dechového rytmu a celkové nezralosti centrální nervové soustavy. Incidence apnoe u nedonošených dětí inverzně koreluje s gestačním stářím a porodní hmotností – je tedy tím častější, čím je dítě nezralejší. Méně závažné případy lze řešit poskytnutím neinvazivní ventilační podpory. Tato podpora však není vždy dostačující a v těchto situacích je dalším krokem farmakologická léčba prostřednictvím preparátu obsahujícího kofein.

 

Peyona®