Úvod > Produkty > Combair®
 

Authorize the processing of personal data
Edit email address
Invalid email
E-mail odeslán
Authorize the processing of personal data

Combair®

Účinná látka: Beclometasoni dipropionas + formoteroli fumaras dihydricus

Combair

Astma
Combair 100/6 mikrogramů je indikován pro pravidelnou udržovací léčbu astmatu, kde je vhodná kombinace léků (inhalačního kortikosteroidu a β2-mimetika s dlouhodobým účinkem):
- u pacientů, kde léčba inhalačními kortikosteroidy a β2-mimetiky s rychlým účinkem podle potřeby nedosáhla dostatečné kontroly astmatu
- u pacientů, kteří jsou adekvátně léčeni jak inhalačními kortikosteroidy, tak β2-agonisty s dlouhodobým účinkem.
CHOPN
Symptomatická léčba pacientů s těžkou CHOPN (FEV1 <50% předpokládané normální hodnoty) a anamnézou opakovaných exacerbací, kteří mají signifikantní symptomy navzdory pravidelné léčbě dlouhodobě působícími bronchodilatancii.

Combair 200 mikrogramů/6 mikrogramů/dávka roztok k inhalaci v tlakovém obalu

Combair 200/6 mikrogramů je indikován pro pravidelnou udržovací léčbu astmatu, kde je vhodná kombinace léků (inhalačního kortikosteroidu a β2-mimetika s dlouhodobým účinkem):
- u pacientů, kde léčba inhalačními kortikosteroidy a β2-mimetiky s rychlým účinkem podle potřeby nedosáhla dostatečné kontroly astmatu
- u pacientů, kteří jsou adekvátně léčeni jak inhalačními kortikosteroidy, tak β2-agonisty s dlouhodobým účinkem.
Combair je určen pro dospělé pacienty

SPC - Souhrn údajů o přípravku (Combair 100/6 mikrogramů)

SPC - Souhrn údajů o přípravku (Combair 200/6 mikrogramů)