Úvod > Produkty > Curosurf®
 

Authorize the processing of personal data
Edit email address
Invalid email
E-mail odeslán
Authorize the processing of personal data

Curosurf®

Účinná látka: Phospholipida pulmonis suis

Curosurf je přírodní surfaktant obsahující téměř výhradně polární lipidy, zvláště fosfatidylcholin (asi 70 % z celkového množství fosfolipidů) a asi 1 % specifických hydrofobních proteinů o nízké molekulární hmotnosti - SP-B a SP-C. Endogenní plicní surfaktant snižuje povrchové napětí na přechodu vzduch/tekutina alveolu v průběhu ventilace a stabilizuje alveoly proti kolapsu a v období nízkého transpulmonálního tlaku. Nedostatek plicního surfaktantu u nezralých dětí má za následek syndrom dechové tísně (RDS) charakterizovaný nedostatečnou plicní expanzí, neadekvátní výměnou plynů a postupným kolapsem plic (atelaktáza). Curosurf kompenzuje deficit surfaktantu a obnovuje povrchové napětí plic u nezralých novorozenců se syndromem dechové tísně (RDS) nebo s rizikem rozvoje RDS. Curosurf lze využít rovněž k léčbě nezralých novorozenců s jinými známkami nedostatku surfaktantu.

 

SPC - Souhrn údajů o přípravku