Úvod > Produkty > Peyona®
 

Authorize the processing of personal data
Edit email address
Invalid email
E-mail odeslán
Authorize the processing of personal data

Peyona®

Účinná látka: Coffeini citras

Peyona® (kofein citrát) je léčivý přípravek určen k nemocniční léčbě primární apnoe nedonošených novorozenců. U předčasně narozených dětí je vyšší riziko nedostatečného vývoje respiračního centra v mozku co může vést k zástavám dechu bez zjevné příčiny, které můžou být spojeny s bradykardií nebo sníženou saturací kyslíku. Hlavním účinkem kofeinu při terapii apnoe u nezralých novorozenců je stimulace CNS. Bylo prokázáno, že tento Peyona® snižuje počet epizod přerušovaného dýchání u nedonošených novorozenců. Léčba se zahajuje pod dohledem lékaře se zkušenostmi v intenzivní péči o novorozence a provádí se pouze na neonatální jednotce intenzivní péče, v níž jsou dostupná příslušná zařízení pro dohled a monitorování novorozenců.

SPC - Souhrn údajů o přípravku