Úvod > Podmínky použití Facebook
 

Authorize the processing of personal data
Edit email address
Invalid email
E-mail odeslán
Authorize the processing of personal data

Podmínky použití Facebook

Pokyny Chiesi CZ s.r.o. pro používání Facebook

Facebooková stránka Chiesi CZ s.r.o. (CHIESI CZ) je určena ke sdílení informací, zpráv a událostí týkajících ze světa zdraví nebo firmy Chiesi. Těší nás, že jste s námi na Facebooku v kontaktu.

Následující informace obsahují Podmínky použití (dále jen „Podmínky“), které upravují způsob vaší interakce s naším účtem Facebook. Tyto podmínky začleňují podmínky samotné společnosti Facebook týkající se způsobu, jakým je používáte, které musí být rovněž v souladu s podmínkami společnosti Facebook. Interakcí s našim účtem na Facebook se má za to, že uživatelé souhlasí s dodržováním těchto podmínek. Účelem stránky Facebook Chiesi CZ je vytvořit možnost sdílení nejnovějších zpráv a aktualizací týkajících se naší společnosti.

Náš účet na Facebooku není fórem pro diskusi o zdravotním ošetření nebo podmínkách nebo kanály, které by nás informovaly o nežádoucích příhodách nebo nežádoucích účincích. Účelem našeho účtu na Facebooku není poskytovat lékařskou pomoc nebo diskutovat o lécích nebo produktech Chiesi Group. Zprávy nebo fotografie z našich účtů na Facebooku mohou obsahovat informace nebo podrobnosti o aktivitách Chiesi Group, které nejsou dostupné nebo přístupné ve všech zemích v závislosti na konkrétních zákonech, ale odkazují pouze na Itálii.

Pokud se domníváte, že se u vás vyskytly jakékoli nežádoucí příhody nebo nežádoucí účinky nebo závady v jakosti léčivého přípravku Chiesi, poraďte se neprodleně se svým lékařem, lékárníkem nebo jiným zdravotnickým pracovníkem. Jakákoli nežádoucí událost, která může mít souvislost s použitím léčivého přípravku musí být okamžitě hlášena. V případě, že potřebujete nahlásit nežádoucí příhodu nebo nežádoucí účinek léčivého přípravku společnosti Chiesi, prosíme, kontaktujte nás zasláním e-mailu na mailto:safety.cz@chiesi.com. Kliknutím zde zobrazíte „Informace o zpracování osobních údajů“. Pro více informací navštivte stránku věnovanou farmakovigilanci Chiesi CZ.

 

Náš účet na Facebooku je pravidelně sledován a aktualizován od pondělí do pátku mezi 9:00 a 18:00 středoevropského času (UTC +1: 00).

Tato verze podmínek byla aktualizována v březnu 2022. Podmínky mohou být pravidelně revidovány. Návštěvu na našem účtu Facebooku budeme považovat za implicitní přijetí Podmínek a jakékoli následné změny.

 

Upozorňujeme, že Facebook má také přístup k informacím, které s námi sdílí prostřednictvím svých platforem. Další informace najdete v zásadách ochrany osobních údajů Facebooku zde.

Všeobecné informace o tom, jak Chiesi CZ s.r.o. zpracovává vaše osobní údaje, naleznete v zásadách ochrany osobních údajů zde.

 

Děkujeme, že jste si přečetli tyto podmínky a že jste součástí Chiesi CZ s.r.o. nebo Facebooku.