Úvod > Produkty > Sufentanil Torrex
 

Authorize the processing of personal data
Edit email address
Invalid email
E-mail odeslán
Authorize the processing of personal data

Sufentanil Torrex

Účinná látka: Sufentanili citras

Injekce přípravku SUFENTANIL TORREX se používají jako analgetický doplněk ke směsi kyslík/oxid dusný a jako samostatné anestetikum u ventilovaných pacientů. Podání je obzvláště výhodné pro déletrvající a bolestivé výkony, kde je nezbytná účinná analgezie potřebná k zajištění stability kardiovaskulárních funkcí. Přípravek SUFENTANIL TORREX je rovněž určen k epidurální aplikaci při spinální anestezii.
Intravenózní podání přípravku SUFENTANIL TORREX je indikováno u dospělých:
jako analgetický doplněk během indukce a udržování balancované celkové anestezie;
jako anestetikum pro úvod a udržování anestezie u pacientů při velkých chirurgických výkonech.
Epidurální podání přípravku SUFENTANIL TORREX je indikováno u dospělých:
- při nutnosti tlumení bolesti v pooperačním období po velkém chirurgickém výkonu, ortopedické nebo hrudní operaci a při císařském řezu;
- jako analgetický doplněk společně s epidurálním podáním bupivakainu během porodních bolestí a vaginálního porodu.
Pediatrická populace
Intravenózní podání přípravku SUFENTANIL TORREX je indikováno jako analgetický doplněk během indukce a/nebo udržování balancované celkové anestezie u dětí ve věku starších než 1 měsíc.
Epidurální podání přípravku SUFENTANIL TORREX je indikováno u dětí ve věku od 1 roku při nutnosti tlumení bolesti v pooperačním období po velkém chirurgickém výkonu, ortopedické nebo hrudní operaci.

 

SPC - Souhrn údajů o přípravku