Úvod > Novinky > Co znamená být...
 

Authorize the processing of personal data
Edit email address
Invalid email
E-mail odeslán
Authorize the processing of personal data

Co znamená být společností s certifikací B Corp? Skupina Chiesi volí udržitelnou budoucnost

Datum: 01/03/2023

 

Od roku 2017 je březen „měsícem B Corp“, který je věnován oslavě a propagaci historicky mladého, ale již etablovaného celosvětového hnutí (hnutí B Corp), které se zrodilo z revoluční myšlenky: využití podnikání jako síly prosazující hodnoty dobra.

 

Lidská společnost je po staletí založena na ekonomice, která lidi rozděluje, má exploatační charakter a je motivována jen ziskem bez ohledu na důsledky. To vede ke koncům, které jsou nám dnes zřejmé: stále se prohlubující sociální rozdíly, zničené ekosystémy, globální oteplování a katastrofální změna klimatu. Proto je třeba razantně změnit směr a vrátit se k přístupu, který klade do centra člověka a životní prostředí.

 

Být firmou certifikovanou B Corp znamená podílet se na nové vizi podnikání: generovat zisk a zároveň vytvářet sdílenou hodnotu pro společnost i životní prostředí. Skupina Chiesi se s touto vizí okamžitě ztotožnila. Jsme přesvědčeni, že k podnikání lze přistupovat odlišně než doposud a že firmy mohou být skutečně pozitivní silou, a ne pouze odčerpávat společné zdroje ve prospěch omezeného okruhu osob.

 

Na základě této filozofie změnila společnost Chiesi svou právní formu v Itálii, USA a Francii na Benefit Corporation. Dále v roce 2019 získala certifikaci B Corp od organizace B Lab, [1] což je přirozený krok v souladu s hodnotami naší skupiny: klást na první místo člověka, odpovědnost, transparentnost, vědomí pospolitosti a udržitelnost.

 

V roce 2022 byla naše skupina recertifikována jako B Corp, což potvrzuje, že jsme na správné cestě. Certifikační proces vyžaduje, abychom každé tři roky měřili naši výkonnost pomocí mezinárodně uznávaného nástroje B Impact Assessment (hodnocení dopadu), který hodnotí činnost firmy a její dopad na životní prostředí, společnost, zaměstnance, místní komunity a externí zúčastněné strany a zároveň určí oblasti, které je třeba zlepšit.

 

Být společností s certifikací B Corp pro skupinu Chiesi znamená vyhodnotit svou současnost a určit nové kroky směrem k budoucnosti. Ne slova, ale činy. Stanovili jsme si konkrétní cíle: nulové emise do roku 2030 pro přímé a nepřímé emise skleníkových plynů z nakupované elektřiny a tepla (1. a 2. oblast) a do roku 2035 pro všechny ostatní nepřímé emise (3. oblast).

 

Vzhledem k tomu, že jsme společnost zabývající se léčbou chronických respiračních onemocnění, značnou část dopadu naší činnosti představuje vliv hnacích plynů na změnu klimatu. Investovali jsme do procesu reorganizace, jehož součástí je zavedení nového inhalačního systému s nízkým potenciálem vlivu na globální oteplování a následný nový klinický vývoj na pacientech. Tento proces již přinesl první pozitivní výsledky ve dvou zkouškách v rámci fáze 1, bude dokončen do roku 2025 a výše investice činí 350 milionů EUR. To však ještě není všechno.

 

Celý náš hodnotový řetězec i naši dodavatelé hrají klíčovou roli na naší cestě k udržitelnosti. S cílem vytvořit udržitelný ekosystém jsme v součinnosti s našimi dodavateli sestavili náš první etický kodex nazvaný Kodex vzájemné závislosti. Udržitelnost pro nás znamená zapojení všech, ocenění rozmanitosti a její využití jako přednosti.

 

[1]  Americká nezisková organizace, kterou v roce 2006 založili Jay Coen Gilbert, Bart Houlahan a Andrew Kassoy, tři přátelé, kteří věřili v „revoluci“.