Úvod > Novinky > Počátek...
 

Authorize the processing of personal data
Edit email address
Invalid email
E-mail odeslán
Authorize the processing of personal data

Počátek spolupráce mezi Chiesi Group a Moderna, Inc. na vývoji mRNA terapie pulmonární arteriální hypertenze (PAH)

Datum: 16/09/2020

CAMBRIDGE, Mass., USA, a Parma, Itálie

 

Moderna, Inc. (Nasdaq: MRNA), biotechnologická společnost a průkopník v oblasti terapie a vakcín na bázi messengerové RNA (mRNA) s cílem vytvořit novou generaci transformačních léků pro pacienty, a Chiesi Farmaceutici S.p.A., mezinárodní zdravotnická skupina se zaměřením na výzkum (Chiesi Group), ohlásily spolupráci zaměřenou na výzkum a vývoj mRNA terapie plicní arteriální hypertenze (PAH), vzácného onemocnění s četností 2 až 5 případů na milion dospělých obyvatel [1]. PAH je progresivní onemocnění charakterizované vysokým krevním tlakem v plicních tepnách společně se selháváním pravostranných srdečních oddílů [2]. Současná medicína potřebuje nové terapeutické přístupy, které by byly schopné zpomalit nebo zvrátit u pacientů progresi tohoto onemocnění.

 

Na základě expertízy v oblasti mRNA technologií budou výzkumné aktivity v režii společnosti Moderna, zatímco společnost Chiesi přispěje svými znalostmi a zkušenostmi v oblasti biologie PAH. Chiesi Group povede vývoj a celosvětové obchodní aktivity a bude krýt všechny náklady na spolupráci. Moderna obdrží předem částku 25 milionů dolarů, výhledově více než 400 milionů dolarů na vývoj a regulační a komerční záležitosti a bude mít nárok na odstupňované dvouciferné podíly z čistého obratu.

 

„Těšíme se na zahájení této spolupráce se společností Chiesi Group, která nám umožní dále využít naše zkušenosti s mRNA a technologiemi pro její terapeutickou aplikací", řekl Stephen Hoge, M.D., prezident společnosti Moderna. „Tento nový vztah dokládá naše úsilí o navazování partnerství se společnostmi, které mají jedinečné znalosti a zkušenosti v oboru závažných onemocnění a jež sdílejí naši vizi týkající se využití mRNA terapie s cílem pokrýt dosud neuspokojené potřeby pacientů.

 

„Chiesi Group je přední společností v oblasti inovace a výzkumu nových terapií pro pacienty trpící onemocněními, která v současnosti medicína nedokáže dobře řešit,“ řekl Ugo Di Francesco, předseda představenstva Chiesi Group, „a smlouva se společností Moderna, průkopníkem v mRNA technologiích a aplikacích, je potvrzením našeho úsilí o zlepšení péče o pacienty a usnadnění činnosti zdravotnických pracovníků díky našim transformačním řešením.“

 

O společnosti Moderna

 

Společnost Moderna se věnuje výzkumu mRNA s cílem vytvořit novou třídu transformačních léků pro pacienty. Léčivé přípravky na bázi mRNA jsou vyvinuty tak, aby v buňkách lidského organismu vyvolávaly tvorbu nitrobuněčných, membránových a sekretovaných proteinů, které mohou být z terapeutického nebo preventivního hlediska prospěšné a mohou přispět k léčbě širokého spektra onemocnění. Společnost Moderna si zakládá a staví na kontinuálním vývoji v oblasti základního i aplikovaného výzkumu mRNA, technologií pro její terapeutickou aplikaci a výroby, co jí současně umožňuje se zaměřovat na potenciální nové směry ve vývoji. Společnost Moderna vyvíjí léčiva a vakcíny proti infekčním onemocněním, imuno-onkologickým onemocněním, vzácným onemocněním, kardiovaskulárním onemocněním a autoimunitním a zánětlivým onemocněním, a to samostatně i ve spolupráci se strategickými partnery. 

Společnost Moderna se sídlem v Cambridge, Mass., USA. navázala strategická partnerství v oblasti vývojových programů se společnostmi: AstraZeneca PLC a Merck & Co., Inc., a také s agenturou „Defense Advanced Research Projects Agency“ (DARPA) ministerstva obrany USA; „Biomedical Advanced Research and Development Authority“ (BARDA), divizí „Office of the Assistant Secretary for Preparedness and Response“ (ASPR) ministerstva zdravotnictví a sociálních služeb USA (HHS) a „Coalition for Epidemic Preparedness Innovations“ (CEPI). Moderna byla časopisem Science posledních 5 let pokaždé jmenována nejlepším biofarmaceutickým zaměstnavatelem. Bližší informace naleznete na stránkách www.modernatx.com

 

Výhledová prohlášení společnosti Moderna

 

Tato tisková zpráva obsahuje výhledová prohlášení ve smyslu zákona o reformě vedení soudních sporů týkajících se soukromých cenných papírů (Private Securities Litigation Reform Act) z roku 1995 ve znění pozdějších předpisů, včetně prohlášení týkajících se spolupráce firmy se společností Chiesi Farmaceutici na vývoji a výzkumu mRNA terapie plicní arteriální hypertenze a na potenciálních komercializačních příležitostech vyplývajících z této činnosti.  V některých případech lze výhledová prohlášení identifikovat podle terminologie, například podle výrazů „bude“, „může“, „měl by“, „mohl by“, „očekává“, „zamýšlí“, „plánuje“, „usiluje o“, „předpokládá“, „věří“, „odhaduje“, „předpovídá“, „potenciál“, „pokračuje“, případně negativních forem těchto výrazů nebo jiné srovnatelné terminologie, i když ne všechna výhledová prohlášení tyto pojmy obsahují. Výhledová prohlášení v této tiskové zprávě nejsou přísliby ani záruky a nesmějí se tak chápat, protože jsou spojena se známými i neznámými riziky, nejistotami a dalšími faktory, z nichž mnohé jsou mimo kontrolu společnosti Moderna a v jejichž důsledku se skutečné výsledky mohou podstatně lišit od výsledků vyjádřených nebo implikovaných těmito výhledovými prohlášeními. Tato rizika, nejistoty a další faktory zahrnují mimo jiné skutečnost, že dosud nebyl žádný komerční produkt využívající mRNA technologii schválen k použití, i další rizika a nejistoty popsané v části „Rizikové faktory“ v poslední čtvrtletní zprávě společnosti Moderna na formuláři 10-Q podaném u komise „Securities and Exchange Comission“ (SEC) v USA a v dalších podáních provedených společností Moderna u SEC, která jsou k dispozici na webových stránkách SEC na adrese www.sec.gov. S výjimkou případů vyžadovaných zákonem se společnost Moderna zříká jakéhokoli záměru nebo odpovědnosti za aktualizaci nebo revizi kterýchkoli výhledových prohlášení obsažených v této tiskové zprávě, pokud budou zjištěny nové skutečnosti, dojde k dalšími vývoji nebo z jiných příčin. Tato výhledová prohlášení vycházejí z aktuálních očekávání společnosti Moderna a týkají se pouze stavu k datu jejich vydání.

 

Kontakty Moderna

Média:
Colleen Hussey
Senior Manager, Corporate Communications
617-335-1374
Colleen.Hussey@modernatx.com 

Investoři:
Lavina Talukdar
Head of Investor Relations
Lavina.Talukdar@modernatx.com

 

Kontakty Chiesi Group

Valentina Biagini
Senior Group Communication Manager Chiesi Group

v.biagini@chiesi.com

 

[1] Lancet Resp Medicine, Vol. 4, issue 4, p. 306-322, 2016

[2] https://www.ajmc.com/view/subpopulations-pulmonary-hypertension