Úvod > Novinky > Společnost Chiesi...
 

Authorize the processing of personal data
Edit email address
Invalid email
E-mail odeslán
Authorize the processing of personal data

Společnost Chiesi sleduje opatření přijatá k zajištění zdravější a udržitelnější budoucnosti

Datum: 26/07/2022

Společnost Chiesi sleduje opatření přijatá k zajištění zdravější a udržitelnější budoucnosti

 

  • Dnes byla zveřejněna výroční zpráva a zpráva o udržitelnosti společnosti Chiesi za rok 2021.
  • Pokrok v plnění obchodních, environmentálních a sociálních cílů je výrazný.
  • Společnost spolupracuje se všemi zúčastněnými stranami s cílem prosazovat udržitelnou zdravotní péči.

 

Praha, 26. července 2022 Chiesi, mezinárodní biofarmaceutická skupina zaměřená na výzkum, dnes zveřejnila svou výroční zprávu a zprávu o udržitelnosti za rok 2021. Zpráva se zaměřuje nejen na výsledky, ale i na sledování opatření přijatých k zajištění udržitelnějšího a odpovědnějšího podnikání.

Prostřednictvím svých 30 poboček a globálních aktivit ve více než 100 zemích se společnost zaměřuje na vytváření hodnoty pro širokou škálu zainteresovaných stran, včetně místních komunit, poskytovatelů kapitálu, veřejné správy, zaměstnanců, spolupracovníků a dodavatelů. Ekonomická hodnota vytvořená skupinou dosáhla v roce 2021 výše 2,43 miliardy EUR, což představuje nárůst o 8,6 % oproti předchozímu roku. Z toho 77,6 % bylo rozděleno mezi zúčastněné strany a 22,4 % bylo poskytnuto jako příspěvky nebo dary společenským organizacím.

Jako „benefit corporation“ (společensky prospěšná společnost) v Itálii, USA a Francii (Société à Mission) a jako největší globální biofarmaceutická skupina s certifikací B Corp, která poskytuje inovativní léčebná řešení, je skupina Chiesi odhodlána systematicky posuzovat svůj dopad na životní prostředí v rámci organizace i mimo ni. To je vysvětleno ve zprávě za rok 2021, která se zabývá úsilím o prosazení přístupu založeného na celospolečenské hodnotě v šesti oblastech: řízení, poslání a angažovanost, pacienti, životní prostředí, komunita, hodnotový řetězec a lidé.

Ugo Di Francesco, generální ředitel skupiny Chiesi, uvedl: „Ve společnosti Chiesi se snažíme mimo jiné zlepšovat dopad našich vlastních aktivit na životní prostředí a přinášet světu pozitivní hodnoty. Doufáme, že sdílením našich zkušeností a transparentním a odpovědným přístupem k našim úspěchům i neúspěchům přispějeme k udržitelnému pokroku v našem odvětví.“

Zvyšující se dopad na pacienty

Rok 2021 byl přelomový pro tři oblasti, na které se společnost Chiesi zaměřuje: AIR, RARE a CARE[1].

Přibližně 81 % obratu společnosti Chiesi pocházelo z produktů vyvinutých v rámci interního výzkumu. V roce 2021 bylo potvrzeno první místo skupiny mezi italskými farmaceutickými společnostmi a dvanácté místo mezi evropskými farmaceutickými podniky v oblasti investic do výzkumu a vývoje[2]. Kromě toho je s celkovým počtem 42 patentových přihlášek u Evropského patentového úřadu (EPO) Chiesi mezi italskými farmaceutickými společnostmi na prvním místě z hlediska počtu podaných patentových přihlášek, přičemž dosáhla více než 5 600 celosvětově udělených patentů.

Potenciál společnosti Chiesi v oblasti výzkumu a vývoje bude posílen otevřením Biotechnologického centra excelence v italské Parmě, které se bude zabývat vývojem, výrobou a distribucí biologických produktů a jehož otevření se očekává v roce 2024. V souladu se závazkem společnosti Chiesi vyplývajícím z certifikace B Corp bude centrum navrženo udržitelným způsobem a bude splňovat kritéria certifikace LEED.

Alberto Chiesi, prezident skupiny Chiesi, uvedl: „Jako společensky prospěšná firma a skupina s certifikací B Corp se řídíme konceptem celospolečenské hodnoty. Tedy přístupem, jehož cílem je vytvářet ekonomickou hodnotu způsobem, který je přínosem nejenom pro firmu, ale je prospěšný pro společnost jako celek, a to řešením jejích potřeb a výzev. Tato zpráva prokazuje naše odhodlání prosazovat udržitelnou zdravotní péči ve všech našich aktivitách a v každé oblasti našeho podnikání.“

Snížení naší environmentální stopy

Skupina Chiesi se rovněž snaží snižovat dopad svých řešení a aktivit na životní prostředí a pomáhá svým partnerům v dodavatelském řetězci, aby mohli uplatňovat stejný přístup.

V roce 2021, kdy skupina zahájila příslušné postupy k obnovení certifikace B Corp, byl zahájen projekt Eco-Friendly Products Challenge (Výzva v oblasti ekologicky šetrných výrobků) a skupina dále pokročila v úsilí o přechod k inhalátoru s minimální uhlíkovou stopou. Tento úkol se řeší v rámci projektu Carbon Minimal Inhaler, jehož cílem je snížit uhlíkovou stopu inhalátorů až o 90 %. V roce 2021 se skupina Chiesi také připojila ke skupině firem sdružených v organizaci B Corp Climate Collective (BCCC) a přihlásila se ke kampani vycházející z Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu (UNFCCC) „Race to Zero“ (Běh k nule).

Zpráva dále zdůrazňuje, jak se společnost Chiesi podílí na aktivitách Carbon Disclosure Project, neziskové charitativní organizace, která provozuje celosvětový systém zveřejňování informací pro investory, společnosti, města, státy a regiony, aby mohli řídit svůj dopad na životní prostředí. Společnost Chiesi obdržela celkové hodnocení B, které jí bylo uděleno na úrovni vedení za její strategii uhlíkové neutrality a přijímání koordinovaných opatření v otázkách klimatu. Dále získala hodnocení A za řízení v oblasti klimatických změn, jež oceňuje úsilí, které společnost vynaložila na řešení strategie uhlíkové neutrality na globální úrovni.

Maria Paola Chiesi, vedoucí oddělení celospolečenských hodnot a udržitelnosti společnosti Chiesi, dodala: „V roce 2021, kdy jsme se snažili reagovat na náročnou situaci vyvolanou probíhající pandemií COVID-19 a jejími dopady na globální ekonomiku, jsme také posílili postavení naší společnosti. Bylo to nezbytné, abychom dokázali obstát na cestě, která nás čeká – další pokrok směrem k našim cílům v oblasti udržitelnosti a zajištění kontinuity v poskytování vysoce kvalitní péče pacientům – díky úsilí každého jednotlivce, každého oddělení a každé pobočky.“

Změny pro místní komunity a náš personál

V souladu se svým závazkem pozitivně ovlivňovat komunity, v nichž působí, vykázala společnost Chiesi i na této úrovni několik významných úspěchů. V roce 2021 poskytla dary a další příspěvky na sociální účely, jako je sponzorství a externí klinické vědecké testy a studie, v celkové výši 22 milionů EUR. Kromě toho společnost darovala léky v hodnotě 10,3 milionu EUR.

V neposlední řadě společnost Chiesi i nadále realizovala pokrok v několika oblastech týkajících se jejích zaměstnanců a personálu. V roce 2021 se počet pracovních sil zvýšil o 3 %, a to díky rozšíření oddělení Chiesi Global Rare Diseases (+41,6 %) a Chiesi China, kde počet zaměstnanců vzrostl o 20 %. Mezi stálými zaměstnanci působí 54 % žen. V oblasti výzkumu a vývoje pracuje 66 % žen. Celkově zaměstnanci společnosti Chiesi absolvovali více než 300 157 hodin školení, přičemž celkový průměr trvání školení činil 48,8 hodiny na osobu. To znamená celkové zvýšení průměrného počtu hodin školení na osobu v letech 2020 až 2021 o 0,9 %.

Více informací o těchto vybraných nejdůležitějších událostech a mnoha dalších pozitivních výsledcích najdete v plné verzi zprávy.

 

###

 

O skupině Chiesi

Chiesi je mezinárodní biofarmaceutická skupina zaměřená na výzkum, která vyvíjí a prodává inovativní léčebná řešení v oblasti podpory dýchání, vzácných onemocnění a specializované péče. Posláním skupiny Chiesi je zvyšovat kvalitu života lidí a chovat se zodpovědně ke společnosti a životnímu prostředí.

Díky změně právní formy na společensky prospěšnou společnost (Benefit Corporation) v Itálii, USA a Francii získal závazek skupiny Chiesi vytvářet i celospolečenskou hodnotu právní závaznost a z hlediska rozhodování celé skupiny nabyl klíčového významu. Od roku 2019 je tak Chiesi největší biofarmaceutickou skupinou na světě, která získala certifikaci B Corp, a její snaha o udržitelnost je tedy posuzována a hodnocena na základě přísných globálních standardů. Společnost chce do roku 2035 dosáhnout uhlíkové neutrality.

Společnost Chiesi je aktivní již více než 85 let, sídlí v italské Parmě, působí ve 30 zemích světa a zaměstnává více než 6 000 lidí. Centrum skupiny pro výzkum a vývoj v Parmě spolupracuje s dalšími šesti významnými centry pro výzkum a vývoj ve Francii, Německu, USA, Kanadě, Číně, Spojeném království a Švédsku.

 

Další informace viz www.chiesi.com

 

Kontakty pro média:

Mag. Claudia Höller

General Manager Chiesi CZ&SK

Chiesi CZ s.r.o.

Tel.     +420 261 221 745

Email: c.hoeller@cheisi.com

 

[1] AIR představuje léčebná řešení a služby určené pro oblast podpory dýchání, od neonatologie až po léčbu onemocnění dospělých; RARE se zaměřuje na léčbu pacientů se vzácnými a velmi vzácnými onemocněními; CARE kombinuje produkty a služby v rámci specializované péče a samoléčby.

[2] Evropská komise, Společné výzkumné středisko, publikace Stav investic sektoru průmyslu do výzkumu a vývoje v EU v roce 2020.