Úvod > Novinky > Společnost Chiesi...
 

Authorize the processing of personal data
Edit email address
Invalid email
E-mail odeslán
Authorize the processing of personal data

Společnost Chiesi urychluje cestu k plné udržitelnosti navzdory pandemii Covid-19

Datum: 23/06/2021
  • Zajištění nepřetržité léčby pacientů bylo během pandemie Covid-19 naší nejvyšší prioritou.
  • Zaměření na diverzitu a inkluzi na pracovišti: 53 % všech zaměstnanců tvoří ženy - poměr žen ve výzkumu a vývoji činí 64 %.
  • Veškeré aktivity společnosti v roce 2020, údaje a čísla jsou k dispozici ve Výroční zprávě a Zprávě o udržitelném rozvoji skupiny Chiesi 2020, která je přístupná na stránce chiesieverystorycounts.com.  

 

Parma (Italy), 23. června 2021 – Chiesi, mezinárodní farmaceutická společnost zaměřená na výzkum (Chiesi Group), dále urychlila svou cestu k tomu, aby se stala plně udržitelnou společností, a to i přes mimořádně náročný rok 2020, který byl zastíněn pandemií Covid-19. To vše je obsaženo ve Výroční zprávě a Zprávě o udržitelnosti společnosti Chiesi za rok 2020, pohledem zaměstnanců z celého světa v rámci #EveryStoryCounts.

Skupina v roce 2020 dosáhla solidních finančních výsledků, kdy její tržby dosáhly výše 2 229 milionů eur, což je o 11,8 % více než v roce 2019. To společnosti Chiesi poskytuje impuls k pokračování její cesty za změnou, jejímž cílem je stát se první plně udržitelnou farmaceutickou společností na světě, v níž vytváření hodnot pro planetu a společnost umožňuje tvorbu inovací, pokroku a prosperity.

Transparentní metodika měření dopadu, která integruje environmentální, sociální témata a řízení společnosti

Stejně jako v předchozích letech společnost Chiesi podává zprávy o tom, jak funguje, v souladu s komplexní kombinací několika nástrojů a rámců. Patří mezi ně metodika, jejímž průkopníkem je renomovaný ekonom profesor Jeffrey Sachs z Kolumbijského centra pro udržitelný rozvoj, která hodnotí dopad podnikání společnosti Chiesi prostřednictvím analýzy produktů, procesů, globálního hodnotového řetězce a firemní kultury, a to v plném souladu s Agendou OSN 2030 - cíli udržitelného rozvoje (SDGs). Výroční zpráva a Zpráva o udržitelném rozvoji společnosti Chiesi dále splňuje standardy Global Reporting Initiative, neziskové organizace zřízené na podporu společností při podávání zpráv o udržitelném výkonu, B Impact Assessment™ vytvořené neziskovou organizací B Lab, která stojí za certifikací B Corp a SDG Action Manager od UN Global Compact a B Lab.

Léčba pacientů má během pandemie nejvyšší prioritu

V roce, který neměl v historii skupiny obdoby, společnost Chiesi neúnavně pracovala na ochraně pacientů a zajištění jejich neomezeného přístupu k život zachraňující léčbě, a to i přes narušení dodávek a veřejných zdravotnických služeb způsobené pandemií. Společnost zřídila speciální tým, který koordinoval sběr a rozmisťování finančních a věcných darů na podporu komunit během pandemie Covid-19. Kromě toho společnost Chiesi zachovala výrobu lékařských produktů, zejména těch, které byly nezbytné nebo potřebné k léčbě vzácných onemocnění. Celkově společnost přímo darovala nebo vybrala více než 10,6 milionu eur, z čehož více než 3,5 milionu eur přispěla na charitativní projekty v oblasti Parmy a v celé Itálii.

"Pandemie zasáhla svět plnou silou a změnila ho v již tak transformační době. V tomto kontextu nepřízně osudu a nutnosti zvládnout neznámé jsem vděčný za organizaci, kterou jsme prokázali. Mobilizace lidí společnosti Chiesi přesáhla rámec našeho podnikání a hodnoty, které společně sdílíme. Náš přístup založený na sdílených hodnotách, jakožto certifikovaná B Corp a Benefit Corporation, dokazuje, že hodnoty, které zastáváme, představují pevný základ, který naše společnost potřebuje pro výzvy dnešní doby," řekl Ugo Di Francesco, generální ředitel společnosti Chiesi Group.

Od zaměření na produkty k plné orientaci na pacienta

V roce 2020 věnovala společnost Chiesi více než 20 % svých příjmů na výzkum a vývoj, díky čemuž se Chiesi dostala na první místo mezi italskými farmaceutickými společnostmi v počtu podaných patentů. Byl také přijat závazek urychlit transformaci svého podnikání a firemní kultury směrem k přijetí holistické, a na pacienta zaměřené perspektivy, v každé fázi cyklu vývoje produktu. Zefektivnění architektury značky skupiny - se třemi oblastmi Air, Rare a Care inspirovanými nelékařským jazykem, který pacienti používají, a změna vizuální identity Chiesi na začátku roku 2021 jsou přímým výsledkem pokračujícího vývoje skupiny, jehož cílem je začlenit empatii se zkušeností pacienta do všech obchodních procesů.

Několik nových strategických spoluprací s externími partnery, které společnost Chiesi uzavřela v roce 2020, pomůže tento přístup zaměřený na pacienty dále posílit. Patří mezi ně partnerství s biotechnologickou společností Moderna, která je průkopníkem v oblasti terapie pomocí messengerové RNA (mRNA), za účelem vývoje nových terapií proti plicní arteriální hypertenzi. Dalším příkladem inovačního přístupu společnosti Chiesi zaměřeného na pacienty je její investice do společnosti Cyclica. Tato kanadská neobiotechnologická společnost pracuje na decentralizaci objevování léků prostřednictvím inovativní technologie AI s řízeným učením pro předpovídání molekulárních vlastností ve fázi výzkumu a vývoje s cílem snížit míru úbytku pacientů a zkrátit dobu, kdy se lék dostane k pacientovi.

Pokračující zaměření na rozmanitost & rovnost na pracovišti

Navzdory výzvám v důsledku pandemie zvýšila společnost Chiesi v roce 2020 počet zaměstnanců na celkových 6 389, což představuje přibližně 9% nárůst oproti předchozímu roku. Přibližně
53 % zaměstnanců skupiny a více než čtvrtinu vedoucích pracovníků a vyšších manažerů tvoří ženy. V oblasti výzkumu a vývoje je poměr zaměstnankyň ještě vyšší (64 %).

Vedoucí postavení společnosti Chiesi v oblasti rozmanitosti a rovnosti na pracovišti opět prokázal každoroční žebříček Diversity Leaders, který sestavuje deník Financial Times a v němž se společnost umístila na 10. místě na světě. Žebříček hodnotí 850 evropských zaměstnavatelů z hlediska rozmanitosti pohlaví, věku, etnické příslušnosti, zdravotního postižení a sexuální orientace zaměstnanců. Chiesi je jednou ze dvou italských společností v první desítce a v rámci farmaceutického a biotechnologického průmyslu se umístila na 1. místě.

Společnost Chiesi je i nadále odhodlána zvyšovat rozmanitost a rovnost na pracovišti. Po vytvoření výboru pro diverzitu a inkluzi v roce 2019 společnost v roce 2020 zřídila výbor pro rovnost žen a mužů. V roce 2021 společnost Chiesi vypracovává a realizuje akční plán pro zlepšení postupů rozvoje talentovaných žen s cílem odstranit rozdíly mezi muži a ženami.

Společnost Chiesi zvyšuje své ambice směrem k uhlíkové neutralitě

Po prvním oznámení v roce 2019 představila společnost Chiesi v květnu 2021 svůj plán stát se do roku 2030 uhlíkově neutrální, pokud jde o přímé emise skleníkových plynů (GHG) a nepřímé emise GHG z nakupované elektřiny a tepla (rozsah 1 a 2), a do roku 2035 v případě všech ostatních nepřímých emisí GHG (rozsah 3). Více na www.actionoverwords.org. O 90 % méně emisí z inhalátorů oproti roku 2019 díky plánovanému zavedení inovativního hnacího plynu s nízkým vlivem na globálního oteplování.

Přechod společnosti Chiesi na zelenou energii v celosvětovém měřítku

V roce 2020 budou všechny italské závody společnosti Chiesi, které představují přibližně 80 % její celkové spotřeby energie, napájeny ze 100 % obnovitelných energií. Skupina podepsala novou smlouvu na dodávky energií pro roky 2021 a 2022 z větrné farmy MELFI II, nové větrné farmy umístěné v silně větrné oblasti v regionu Apulie (Itálie). 100 % elektřiny spotřebovávané v závodech v Parmě pochází z vysoce kvalitních obnovitelných zdrojů; 2,6 % pochází z vlastních zařízení společnosti Chiesi (vlastní výroba) o celkovém výkonu 780 kW (+ 670 kW oproti předchozímu roku). V roce 2021 hodlá společnost Chiesi dokončit přechod na 100% elektřinu z obnovitelných zdrojů ve všech výrobních závodech.

Celková spotřeba energie v roce 2020 se oproti roku 2019 snížila o 15 %. K tomu přispělo zejména snížení spotřeby energie z vozového parku v důsledku pandemie Covid-19. Nové ústředí Skupiny v Parmě (Itálie), které bylo slavnostně otevřeno v roce 2020, je rovněž zcela ekologickou budovou a má certifikát LEED Platinum, což je nejvyšší úroveň mezinárodního systému hodnocení udržitelnosti budov prosazovaného Radou pro šetrné budovy.

 

###

 

O Chiesi Group

Chiesi Group se sídlem v italské Parmě je mezinárodní farmaceutická a zdravotnická skupina se zaměřením na výzkum s více než 85 lety zkušeností, která působí ve 30 zemích a zaměstnává více než 6 000 lidí (Chiesi Group). Aby skupina dosáhla svého poslání zlepšovat kvalitu života lidí odpovědným chováním vůči společnosti a životnímu prostředí, zabývá se výzkumem, vývojem a prodejem inovativních léčiv ve třech terapeutických oblastech: AIR (produkty a služby podporující dýchání, od novorozenců až po dospělou populaci), RARE (léčba pacientů se vzácnými a velmi vzácnými onemocněními) a CARE (produkty a služby podporující speciální péči a péči zaměřenou na spotřebitele). Výzkumné a vývojové centrum skupiny sídlí v Parmě a spolupracuje s dalšími 6 významnými výzkumnými a vývojovými centry ve Francii, USA, Kanadě, Číně, Velké Británii a Švédsku, aby podpořilo své předklinické, klinické a regulační programy. Od roku 2019 je společnost Chiesi největší farmaceutickou skupinou s certifikací B Corp na světě. Společnost Chiesi Farmaceutici S.p.A. změnila v roce 2018 svůj právní status na obecně prospěšnou společnost (Benefit Corporation), a to začleněním dvojího účelu pro vytváření sdílené hodnoty a vytváření hodnoty pro své podnikání, společnost a životní prostředí. Celosvětové hnutí B Corp podporuje podnikání jako sílu pro konání dobra. Jako Benefit Corporation je navíc společnost Chiesi Farmaceutici S.p.A. ze zákona povinna zahrnout do svých stanov obecně prospěšné cíle a každoročně transparentně podávat zprávy. Skupina se zavázala, že se do konce roku 2035 stane uhlíkově neutrální.

 

Více informací: www.chiesi.cz

 

 

 

Kontakty:

 

Alessio Pappagallo

Press Office Manager

Phone +39 339 589 483,

Email a.pappagallo@chiesi.com