Úvod > Novinky > Činy, ne slova –...
 

Authorize the processing of personal data
Edit email address
Invalid email
E-mail odeslán
Authorize the processing of personal data

Činy, ne slova – kampaň #ActionOverWords skupiny Chiesi v boji proti změně klimatu

Datum: 10/05/2021
  • Skupina Chiesi největší mezinárodní farmaceutická společnost s certifikací B Corp, posílí svůj cíl dosáhnout do roku 2035 uhlíkovou neutralitu pomocí kampaně #ActionOverWords, cílem které je podpořit měřitelné závazky udržitelnosti a vyzvat k odpovědnosti.

 

Parma (Itálie), 10. května 2021 – Skupina Chiesi, mezinárodní farmaceutická a zdravotnická společnost zaměřená na výzkum, představila na webových stránkách www.actionoverwords.org svůj plán dosažení uhlíkové neutrality do roku 2030, pokud jde o přímé emise skleníkových plynů (GHG) a nepřímé emise skleníkových plynů z nakupované elektřiny a tepla (1. a 2. oblast)  a do roku 2035, pokud jde o všechny ostatní nepřímé emise skleníkových plynů (3. oblast). Chiesi je tzv. Benefit Corporation, má certifikaci B Corp a zavázala se podnikat v co největší míře způsobem, který zaručuje dlouhodobou udržitelnost prostřednictvím minimalizace dopadů svých produktů a operací na životní prostředí. Tento plán uhlíkové neutrality je důležitým milníkem na cestě skupiny Chiesi k uskutečnění této mise.

 

Cíle snižování emisí skupiny Chiesi byly schváleny iniciativou Science Based Target Initiative[1] (SBTi) a jsou v souladu s nejambicióznějším cílem Pařížské dohody omezit do roku 2100 nárůst globální teploty na 1,5 °C nad úrovní před industrializací.[2] Cíle skupiny Chiesi však sahají dál.

 

Pro dosažení uhlíkové neutrality do roku 2035:

 

  • do roku 2030 sníží emise skleníkových plynů na jednotku prodaných inhalačních produktů o vice než 80 % ve srovnání s emisemi z roku 2019. Do roku 2035 je cílem snížit absolutní množství emisí skleníkových plynů 3. oblasti z používání prodaných produktů o 90 % ve srovnání s rokem 2019, a to díky novému propelentu používanému v inhalátorech, který má nízký potenciál globálního oteplování.
  • do roku 2030 sníží přímé emise skleníkových plynů (1. oblast) a nepřímé emise skleníkových plynů z nákupu elektřiny a tepla (2. oblast) ve srovnání s rokem 2019 o 50 %. Skupina Chiesi zdokonalí své obchodní procesy, lokality, které již nyní zajišťují 100 % energie z obnovitelných zdrojů, budou tuto úroveň udržovat, ostatní lokality přejdou na 100% obnovitelné energie a vozový park bude elektrifikován.
  • zaváže se k zveřejnění svého inventáře emisí, včetně přímých a nepřímých emisí 1., 2. a 3. oblast), do druhého čtvrtletí 2021 prostřednictvím projektu Carbon Disclosure Project.[3] Díky tomu bude společnost ještě více transparentní a bude možné každoročně srovnávat emisní inventář skupiny s jejími průmyslovými partnery.
  • svým závazkům propůjčí maximální důvěryhodnost díky spolupráci s mezinárodně uznávaným procesem specifikací PAS 2060,[4] který prokáže účinnost plánů skupiny Chiesi včetně zmírňujících opatření, kompenzace reziduálních emisí skleníkových plynů a ověření nezávislou třetí stranou.

 

Skupina Chiesi představuje svůj plán dosažení uhlíkové neutrality v nové kampani #ActionOverWords, která zdůrazňuje význam většího globálního korporátního hnutí pro udržitelnost. Chiesi není první společností s veřejným závazkem ke snížení své uhlíkové stopy, ale jako největší farmaceutická společnost s certifikací B Corp chce využít tento určující moment k rozproudění konverzací o korporátních opatřeních a o potřebě neslavit závazky ale měřitelný pokrok.

 

Svou kampaní #ActionOverWords chce Chiesi prolomit jazyk korporátních závazků k udržitelnosti. Ty se často zaměřují spíše na slova než na opatření potřebná k dosažení stanovených cílů a pojmy jako uhlíková neutralita, čistá nula a klimatická neutralita jsou používány zaměnitelně, podle toho, který zní působivěji. K dnešnímu dni se však jen málo z nich při měření plnění závazků na úrovni jednotlivých společností odvolává na oficiální standardy. Ty prozatím existují pouze pro uhlíkovou neutralitu.[5] Korporátní závazky nemohou být konzistentní, pokud opatření k dosažení těchto závazků nejsou nezávisle ověřována podle mezinárodních standardů. Mnoho závazků také nezahrnuje nepřímé emise vznikající v hodnotovém řetězci společnosti a během používání produktu, známé jako emise 3. oblasti. Závazky společnosti Chiesi pokrývají 1., 2. i 3. oblast a jsou schváleny SBTi. Zmírňující opatření jsou ověřována nezávisle v rámci procesu specifikace PAS 2060.

 

Přišel čas pro prohlášení, která něco skutečně znamenají, a pro výzvu k odpovědnosti,“ řekl Ugo Di Francesco, CEO skupiny Group. „Společnosti by měly nést odpovědnost za dodržení svých závazků a veřejnost by neměla zapomínat na sliby. Proto se chceme zavázat k měřitelným cílům a odvažujeme se svůj pokrok sdílet veřejně. V rámci této kampaně zveme všechny naše spoluhráče, aby se k nám na této cestě přidali.“

 

Aby bylo možné dosáhnout a sledovat pokrok směrem k nízkouhlíkové společnosti, jsou nezbytné komplexní a dlouhodobé hodnotící standardy a rámce. Ty společnostem umožní plánovat a realizovat cíle snižování uhlíkových emisí přesně a transparentně a veřejnosti a tvůrcům politik pomohou identifikovat, která zmírňující opatření skutečně přináší výsledky.

 

„Chiesi podporuje všechny, kdo se snaží zastavit změnu klimatu,“ řekla Maria Paola Chiesi, Shared Value & Sustainability Director skupiny Chiesi. „Svou cestu k udržitelnosti vnímáme jako průběžný proces, v rámci kterého se neustále zlepšujeme a stanovujeme si ambicióznější cíle. Naše silné přesvědčení definuje naše kroky a způsob, jakým podnikáme. Naše dosavadní výsledky ukazují, že to nejsou jen slova.“

 

Na stránkách www.actionoverwords.org najdete další informace o kampani #ActionOverWords skupiny Chiesi, jejích závazcích k uhlíkové neutralitě a veřejné údaje o dosavadních výsledcích na cestě k udržitelnosti. Můžete si také přečíst nejnovější zprávu o udržitelnosti skupiny Chiesi zde a manifest o udržitelnosti We Act zde.

 

CÍLE

 

Další informace o úsilí skupiny Chiesi o udržitelnost:

Toto prohlášení navazuje na dlouhodobý závazek skupiny Chiesi stavět environmentální a sociální udržitelnost do centra svých činností, který jde daleko nad rámec snižování uhlíkových emisí.

 

  • Tato zdravotnická společnost včervnu 2019 obdržela certifikaci B Corp. Organizace B Lab, nezisková organizace a představitel globálního hnutí využívajícího podnikání k prospěšným cílům, posoudila sociální a environmentální vlivy všech přidružených společností Chiesi prostřednictvím hodnocení B Impact Assessment (BIA). Skóre skupiny Chiesi stanovené organizací B Lab je 87,5 (ve srovnání s průměrným skóre 50,9 všech podniků, které hodnocení absolvovaly).[6]
  • V roce 2019 byla skupina Chiesi první farmaceutickou společností, která veřejně oznámila řešení uhlíkové stopy inhalátorů typu tlakových aerosolových dávkovačů (pMDI) a současně pokračuje v investicích do technologie DPI, která rozšiřuje terapeutické možnosti pro pacienti trpící astmatem a chronickou obstrukční plicní nemocí (CHOPN). První inhalátor s minimální uhlíkovou stopou bude představen do roku 2025 a přinese 90% snížení uhlíkové stopy. Skupina Chiesi aktivně investuje 350 milionů EUR do zrychleného vývoje a uvedení tohoto inovativního řešení na trh.[7]
  • V roce 2019 také skupina Chiesi spolu se svými dodavateli vytvořila první etický kodex zohledňující cíle udržitelného rozvoje, který definuje společné směrnice a od každé části hodnotového řetězce Chiesi vyžaduje dodržování jednotného souboru zásad. Tento dokument s názvem „Kodex vzájemné závislosti“ tak přispívá k dosažení udržitelného a inkluzivnějšího obchodního modelu.[8]
  • V roce 2018 skupina Chiesi změnila svou strukturu a stanovy a přijala nový právní status Benefit Corporation v Itálii a v USA. Začlenění dvojího účelu pro vytváření sdílené hodnoty, t.j. hodnoty jak pro podnikání skupiny, tak pro společnost a životní prostředí, znamená, že udržitelnost je nyní pro skupinu smluvní, právně závazná a ústřední pro veškerá její rozhodnutí. V roce 2020 pracovala společnost Chiesi France na tom, aby se stala první „Société à mission“ (SAM) ve zdravotnickém průmyslu. Tuto možnost francouzské právo nabízí teprve od května 2019 a toto úsilí bylo oznámeno v dubnu 2021.
  • V březnu 2021 se skupina Chiesi připojila ke kolektivu B Corp Climate Collective (BCCC) a zavázala se dodržovat Rámcovou úmluvu OSN o změně klimatu (UNFCCC), tzv. „Race To Zero“. Je to globální kampaň s cílem sjednotit podniky, města, regiony a investory v boji za zelenější budoucnost. Snaží se vybudovat impuls pro přechod k dekarbonizované ekonomice před konferencí COP26, na které musí vlády posílit své cíle v rámci Pařížské dohody.

 

###

 

O skupině Chiesi Group

Chiesi (Chiesi Group) je mezinárodní skupina se sídlem v italské Parmě, která se zabývá farmaceutickými a zdravotnickými prostředky a zaměřuje se na jejich výzkum; má 85 let zkušeností, působí ve 30 zemích světa a má více než 6 000 zaměstnanců.

K dosažení svého poslání zlepšovat kvalitu života tím, že se bude chovat odpovědně vůči společnosti i životnému prostředí, provádí skupina výzkum, vyvíjí a prodává inovativní léčiva ze tří terapeutických oblastí: AIR (tedy „vzduch“, kam patří produkty a služby podporující dýchání, a to od novorozenců až po dospělé pacienty), RARE (tedy „vzácné“, která nabízí léčbu vzácných a extrémně vzácných onemocnění) a CARE (což znamená produkty a služby pro podporu speciální „péče“ a spotřebitelsky zaměřené sebepéče). Centrum výzkumu a vývoje skupiny Chiesi sídlí ve městě Parma a působí společně se 6 dalšími důležitými výzkumnými a vývojovými centry ve Francii, Spojených státech, Kanadě, Číně, Velké Británii a Švédsku, která provádějí předklinické, klinické a regulatorní programy. Od roku 2019 je Chiesi největší farmaceutickou společností na světě s certifikací B Corporation. V roce 2018 společnost Chiesi Farmaceutici S.p.A. změnila svůj právní status na Benefit Corporation, a to prostřednictvím registrace dvojího účelu pro vytvoření sdílené hodnoty a generování hodnoty pro své podnikání, společnost i životní prostředí. Globální hnutí společností B Corporation propaguje podnikání jako sílu přinášející dobro. Navíc je společnost Chiesi Farmaceutici S.p.A. jako Benefit Corporation ze zákona povinna zahrnout cíle obecného prospěchu do svých stanov a každoročně vydávat transparentní zprávy. Skupina Chiesi si stanovila cíl dosažení uhlíkové neutrality do konce roku 2035.

Pro další informace navštivte: www.chiesi.com

 

Kontaktní osoba pro tisk:

 

Chiesi Group

Alessio Pappagallo

Manažer tiskového oddělení

Tel: +39 339 5897483

E-mail: a.pappagallo@chiesi.com

 

[1] Vědecká iniciativa „Jak to funguje?“ www.sciencebasedtargets.org

[2] Rámcová úmluva OSN o změně klimatu, „Pařížská dohoda” www.unfccc.int 

[3] Carbon Disclosure Project www.cdp.net  

[4] British Standards Institution, PAS 2060 „Carbon Neutrality” www.bsigroup.com   

[5] Certifikovaný globální standard uhlíkové neutrality „The Carbon Neutral Protocol January 2021“ www.carbonneutral.com  

British Standards Institution, “PAS 2060 Carbon Neutrality” www.bsigroup.com   

[6] B Corporation, „B Corp Directory: Chiesi Group“ www.bcorporation.net     

[7] Skupina Chiesi, „Chiesi outlines €350 million investment and announces first carbon minimal pressurised Metered Dose Inhaler (pMDI) for Asthma and COPD“ www.chiesi.com

[8] Skupina Chiesi, „Code of Interdependence” www.chiesi.com