Úvod > Novinky > Skupina Chiesi...
 

Authorize the processing of personal data
Edit email address
Invalid email
E-mail odeslán
Authorize the processing of personal data

Skupina Chiesi zůstává certifikovanou společností B Corp a stanovuje si nové přísnější cíle do roku 2025

Datum: 22/09/2022

Skupina Chiesi zůstává certifikovanou společností B Corp a stanovuje si nové přísnější cíle do roku 2025

 

  • Skupina Chiesi oproti první certifikaci v roce 2019 zvýšila své skóre o 16,3 bodu a dosáhla tak v součtu 103,8 bodů z celkových 200
  • V rámci obnovy certifikace ocenila společnost B Lab neustálé zlepšování skupiny a její průběžně zaváděná opatření.

 

Parma (Itálie) 22. září 2022 – Hnutí B Corp, jehož cílem je pomáhat společnostem najít rovnováhu mezi ziskovostí a obecnou prospěšností, se vytrvale rozrůstá. Dnes je jeho součástí více než 5700 společností, které se rozhodly podrobit své sociální a environmentální dopady přísnému posouzení a zhodnocení, prováděnému uznávanou a nestrannou třetí stranou, jež dává přednost činům před prázdnými slovy. Skupina Chiesi tudíž obnovila svůj závazek vůči komunitě společností, které věří v prosazování jiného druhu ekonomiky – ekonomiky inkluzivní, spravedlivé a regenerativní.

„Dekarbonizace je zásadním krokem, který podle našeho názoru musí učinit všechny společnosti, chceme-li dosáhnout spravedlivé a regenerativní globální ekonomiky. Závisí na tom osud lidstva,“ prohlásila Maria Paola Chiesi, vedoucí oddělení sdílených hodnot a udržitelnosti skupiny Chiesi. „Víme, že tato cesta není snadná, ale naopak vyžaduje neustálé úsilí a zlepšování ve všech dimenzích podnikání, pokud má být výsledkem měřitelný a reálný dopad.“

Do auditu certifikace se zapojilo všech 30 poboček skupiny, včetně nových poboček v Austrálii, Švýcarsku a Kanadě. Oproti první certifikaci v roce 2019 musela skupina především prokázat soulad s novými minimálními požadavky na společnosti B Corp pro farmaceutický sektor, které společnost B Lab vydala v roce 2021.

„Opětovné udělení certifikace B Corp je výsledkem týmové práce, kterou dennodenně vykonává všech našich 6000 zaměstnanců s cílem zlepšit kvalitu života všech lidí, a to zodpovědně vůči společnosti i životnímu prostředí, a cítíme se poctěni, že můžeme být součástí hnutí, které využívá podnikání ke konání dobra,“ dodala Maria Paola Chiesi. „Zastáváme názor, že udržitelnost musí být součástí veškeré naší činnosti a musí se jí řídit i celý náš hodnotový řetězec, včetně našich partnerů, odvětví a konkurentů. Pokud nespojíme síly a nebudeme spolupracovat, do zdárného konce to nedotáhneme. Milníky, jako je právě toto prodloužení certifikace, značí, jak jsme pokročili, a podněcují nás k tomu, abychom se neustále zlepšovali a kladli si čím dál ambicióznější cíle.“

Ve zprávě z auditu v Itálii, USA a Kanadě, který byl součástí procesu k obnovení certifikace, společnost B Lab uvedla: „Skupina Chiesi provedla několik vylepšení svých produktů a procesů, jejíchž cílem bylo snížit dopad její činnosti na životní prostředí. Investovala například nemalé částky do vývoje tlakových dávkovacích inhalátorů s minimálním obsahem uhlíku. Na auditory udělala velký dojem informovanost a úsilí, které je při zavádění těchto inovativních environmentálních postupů třeba vynaložit. Zmiňme konkrétně, že tato společnost oficiálně měří emise skleníkových plynů v rozsahu 1, 2 a 3, což v tomto odvětví ani zdaleka není zvykem. Z tohoto důvodu vedení společnosti tleskáme a nemůžeme se dočkat, jaké další inovace vyvine a implementuje do dalšího auditu v roce 2025.“

Kromě toho, že audit podtrhl hlavní oblasti pokroku z hlediska sociálních a environmentálních dopadů, z něj také vyplynula řada zlepšení, jež budou v následujících třech letech cílem společnosti, základem nového Strategického plánu udržitelnosti.

Společnosti s certifikací B Corporation se zavazují k tomu, že budou na věci pohlížet z dlouhodobého hlediska a brát v potaz veškeré budoucí výzvy a příležitosti, a nebudou se tedy vyhýbat zodpovědnosti za dopady svých rozhodnutí. Tyto společnosti se také právně zavázaly přinášet prospěch nejen svým akcionářům, ale i všem ostatním zainteresovaným stranám – zaměstnancům, zákazníkům, komunitám a životnímu prostředí.

V souladu s tím změnila skupina Chiesi v roce 2018 své stanovy a přijala v Itálii a v USA právní status tzv. Benefit Corporation (obecně prospěšné společnosti, italsky Società Benefit); po jejich vzoru se francouzská pobočka v roce 2021 stala Societé à Mission. V roce 2022 byl do stanov skupiny začleněn závazek dosáhnout nulové čisté spotřeby v souladu s cíli Pařížské dohody o klimatické neutralitě. Cílem Chiesi je dosáhnout nulové čisté spotřeby do roku 2035, a to pomocí podrobného plánu s jasnými a měřitelnými milníky snižování emisí.

Abychom posilnili naše ambice a připomněli si, za čím si my, jednotlivci, i celá naše společnost stojíme, slaví dnes skupina Chiesi We Act Day (We Actively Care for Tomorrow), každoroční událost, která připomíná závazek společnosti k udržitelnosti. Do letošních významných oslav se zapojilo všech 30 poboček. 

###

 

Certifikované společnosti B Corps®

B Corps® jsou společnosti, které prokazatelně splňují nejvyšší standardy sociální a environmentální činnosti, veřejné transparentnosti a právní odpovědnosti, aby udržely rovnováhu mezi svojí ziskovostí a obecnou prospěšností. Jedná se o komunitu lídrů a v návaznosti na ni také globální hnutí pro ty, kdo využívají podnikání ke konání dobra: jejich ekonomická činnost negeneruje pouze zisk, ale má měřitelný a certifikovaný pozitivní dopad na lidi, společnost a životní prostředí. Certifikované společnosti B Corps dosahují prověřeného vysokého skóre v rámci hodnocení dopadu B Impact Assessment, důsledného a fyzického měření dopadu společnosti na její zaměstnance, zákazníky, komunitu a životní prostředí, a zprávy z auditu zveřejňují na stránkách bcorporation.net. Certifikace pokrývá 155 sektorů ve více než 80 zemích. Hnutí B Corp má jeden jediný cíl: definovat nové obchodní paradigma, které bude adekvátní dnešní době, konkrétní a realizovatelné pro všechny. Pomocí B Impact Assessment prochází dopady společností stejně přísnou kontrolou jako jejich zisky. B Corp nabývá na důvěryhodnosti a významu díky kombinaci validace třetí stranou, veřejné transparentnosti a právní odpovědnosti. Certifikaci provádí nezisková společnost B Lab. www.bcorporation.net

 

B Lab

B Lab je nezisková společnost, která slouží globálnímu hnutí People Using Business as a Force for Good™. Kromě certifikace B Corp také pořádá programy B Impact Management a prosazuje model vedení společnosti typu obecně prospěšné společnosti. Vizí společnosti B Lab je inkluzivní a udržitelná ekonomika, základní předpoklad sdílené prosperity pro všechny.   

 

Benefit Corporation

Benefit Corporation (obecně prospěšná společnost) je právní status podniku, který je v současné době zakotven v legislativě 35 států USA, Itálie (Società Benefit) a Francie (Societé a Mission). Ve zbytku Evropy, stejně jako v dalších zemích světa, je momentálně legislativa týkající se obecně prospěšných společností ve fázi posuzování.

Obecně prospěšné společnosti jsou ziskové společnosti, které se však kromě generování zisku zavázaly vytvářet i veřejně prospěšné a udržitelné hodnoty. Zavázaly se brát v potaz dopad společnosti na společnost a životní prostředí a kladou si za cíl vytvářet dlouhodobě udržitelné hodnoty pro všechny zúčastněné strany. Obecně prospěšná společnost je tedy tradiční společností s pozměněnými povinnostmi, které ji zavazují k dodržování vyšších standardů veřejné prospěšnosti, odpovědnosti a transparentnosti.

 

O skupině Chiesi

Chiesi je mezinárodní farmaceutická a zdravotnická skupina, která se zaměřuje především na výzkum a vývoj inovativních léčebných řešení, která také uvádí na trh, a to v oblastech podpory dýchání, vzácných onemocnění a specializované péče. Posláním skupiny Chiesi je zvyšovat kvalitu života lidí a chovat se zodpovědně ke společnosti a životnímu prostředí.

Skupina Chiesi se v Itálii, USA a ve Francii stala Benefit Corporation, čímž její závazek vytvářet hodnotu i pro společnost získal právní závaznost a z hlediska rozhodování celé skupiny nabyl klíčového významu. Od roku 2019 je skupina Chiesi certifikovanou společností B Corp, což znamená, že její snažení v oblasti udržitelnosti je posuzováno a hodnoceno podle těch nejambicióznějších globálních standardů. Skupina chce do roku 2035 dosáhnout uhlíkové neutrality.

Skupina Chiesi je aktivní již více než 85 let, sídlí v italské Parmě, působí ve 30 zemích světa a zaměstnává více než 6000 lidí. Centrum výzkumu a vývoje skupiny Chiesi v Parmě spolupracuje s dalšími šesti významnými centry ve Francii, USA, Kanadě, Číně, Velké Británii a Švédsku.

 

Další informace jsou k dispozici na www.chiesi.com

 

Kontakt pro média:

Mag. Claudia Höller

General Manager Chiesi CZ&SK

Chiesi CZ s.r.o.

Tel.     +420 261 221 745

Email: c.hoeller@cheisi.com