Úvod > Novinky > Z pololetních...
 

Authorize the processing of personal data
Edit email address
Invalid email
E-mail odeslán
Authorize the processing of personal data

Z pololetních finanční výsledků skupiny Chiesi vyplývá, že v roce 2023 významně roste

Datum: 03/08/2023
  • Skupina Chiesi oznámila, že v pololetí dosáhla obratu ve výši 1 497 milionů EUR.
  • Výrazně rostou všechny oblasti, v nichž skupina podniká.
  • Největším trhem skupiny zůstává Evropa, následují USA a Čína.
  • Předpokládá se, že v roce 2023 dosáhnou tržby výše přibližně 3 miliardy EUR a že v roce 2024 skupina dále slušně poroste.

 

Parma (Itálie), 3. srpna 2023 – Skupina Chiesi v letošním roce pokračuje ve výrazném růstu. Za první pololetí roku 2023 zaznamenala tržby ve výši 1 497 milionů EUR, což oproti roku 2022 představuje 12% nárůst. Potvrzuje se, že i ukazatel „EBITDA on sales“ bude nad 30 %, jako v roce 2022.

 

Všechny oblasti podnikání společnosti Chiesi, tedy AIR (respirační zdraví), RARE (vzácná a velmi vzácná onemocnění) a CARE (specializovaná péče a spotřebitelsky orientovaná zdravotní péče), v prvním pololetí roku 2023 výrazně rostly. Největším zdrojem tržeb zůstává s 1 047 miliony EUR oblast AIR, v níž došlo oproti roku 2022 k nárůstu o 6,5 %. Tržby v oblasti RARE dosahují 227 milionů EUR a v prvním pololetí roku 2023 vzrostly o 38,6 %, a to zejména díky nákupu společnosti Amryt Pharma Plc, tedy neorganicky. Tržby v oblasti CARE, které v současnosti dosahují 223 milionů EUR, rovněž vzrostly, a to o 19,6 %.

 

Soustavný růst podtrhuje odhodlání skupiny Chiesi přinášet léky a péči co největšímu počtu pacientů po celém světě. Hlavním trhem skupiny Chiesi zůstává Evropa (954 milionů EUR, což je 63,7 % celkových tržeb), následují USA (234,5 milionu EUR, tedy 15,6 % celkových tržeb) a Čína (53,8 milionu EUR, tedy 3,6 % celkových tržeb).

 

Generální ředitel skupiny Chiesi Giuseppe Accogli to komentuje takto: „Jsem hrdý na setrvalý pokrok skupiny na globální úrovni, na kroky k diverzifikaci našeho portfolia, na nedávné akvizice i pokračující investice do výzkumu a vývoje. Tyto vynikající úspěchy jasně ukazují, jaké jsou hodnoty naší společnosti a že nám vášnivě záleží na lidech, pacientech i planetě. 

 

Díky těmto pozitivním výsledkům je pro skupinu Chiesi snazší plnit svůj závazek zlepšovat ekonomické a sociální podmínky v komunitách, kde působí, a zároveň vytvářet hodnotu pro akcionáře. Jako společensky prospěšná společnost s certifikací B Corp chce Chiesi tento závazek dodržet, a proto sebe sama posuzuje podle nejpřísnějších vědeckých kritérií a standardů udržitelného a etického chování, jež vycházejí z dat.“

 

Výhled do budoucna                                                

Navzdory ekonomickým a geopolitickým výzvám si skupina Chiesi nadále vede velmi dobře. V roce 2023 skupina očekává tržby ve výši přibližně 3 miliard EUR, přičemž předpokládá, že v roce 2024 bude dále růst. Slušná ziskovost a to, že generuje značné množství peněžních prostředků, dává skupině Chiesi možnost růst v budoucnu formou akvizic.

 

O skupině Chiesi

Chiesi je mezinárodní biofarmaceutická skupina, jež se zaměřuje na výzkum a vývoj inovativních léčebných řešení, která také uvádí na trh, a to v oblastech podpory dýchání, vzácných onemocnění a specializované péče. Jejím posláním je zvyšovat kvalitu života lidí a chovat se zodpovědně ke společnosti a životnímu prostředí.

Chiesi se v Itálii, USA a ve Francii stala Benefit Corporation, čímž její odhodlání vytvářet hodnotu i pro společnost získalo právní závaznost a nabylo klíčového významu z hlediska rozhodování celé skupiny. Certifikace B Corp, kterou od roku 2019 disponujeme, znamená, že jsme součástí globální komunity firem, které splňují vysoké standardy, pokud jde o sociální a environmentální dopad své činnosti. Skupina Chiesi chce do roku 2035 dosáhnout nulových čistých emisí skleníkových plynů.

Je aktivní již více než 85 let, sídlí v italské Parmě, působí ve 31 zemích světa a zaměstnává více než 6 500 lidí. Centrum skupiny pro výzkum a vývoj v Parmě spolupracuje s dalšími 6 významnými centry pro výzkum a vývoj ve Francii, USA, Kanadě, Číně, Spojeném království a Švédsku.

 

Další informace jsou k dispozici na www.chiesi.com

 

Kontakt pro média:

Alessio Pappagallo

Manažer tiskového centra

Tel.:   +39 339 5897483

E-mail: a.pappagallo@chiesi.com